Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

За нас

Ние сме гъвкав колектив от кибер активисти. Ние сме едни от първите в интернет пространството в България, които информираме за тотално целенасочено изкривено представяните от средствата за масова информация (СМИ) изминали и актуални събития. Хората използващи тези средства са пръснати навсякъде около всички ни и оказват по различен начин силно влияние върху мирогледа на световните общества. Корпорациите и хората стоящи на горните етажи на СМИ, както и тези в сянка, сочат определени изкуствено предизвикани събития за достоверно представени с цел да осигуряват нужното одобрение на човешките маси като искат да създадат по този начин форсмажорно обстоятелство. Те включват за тези си цели радио, телевизия, кино, интернет, книги, вестници, списания и видеоигри. Дори се обхваща днес много повече от изброеното. Хората са прихващани още от ранна възраст. По този начин днес е създадена изкуствена реалност.

В съпротива на обстрелващите ни злини, дейността ни с днешна дата е да сме нещо като доброволци регулиращи трафика на един запустял двупосочен път. Искаме да покажем на хората, че животът извън кутийката е възможен. Всеки сам трябва да открие този път.

Ние не принадлежим към никоя политическа партия. Нямаме нищо общо с неправителствени организации. Ние не целим да създаваме публична организация от каквото и да е естество. Нямаме намерение да влизаме в коалиция с политически партии, олигархия, медии и мозъчни тръстове. Имаме много приятели и колеги активисти, администратори на други уеб сайтове и страници, но се разграничаваме от тях. Всичко от което се интересуваме сте вие, нашите читатели.

Ние сме едни от вас, хората търсещи свобода, равенство, справедливост и истина.

ИСКАШ ДА СИ АНОН?

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ