Архив за етикет: патенти

Ротшилд патентова COVID-19 биометрични сензори още през 2015г. И 2017г.

Това не е конспирация, а реален факт, тъй като информацията идва от официалните патентни регистри в Холандия и САЩ. И разполагаме с цялата документация.

Както съм писал и в други публикации, цялата Ковидиокрация е маскарад и симулация, дълго подготвяна от Световната банка / МВФ / Ротшилдови и техните леминги, с партньорството на Рокфелер или известна в последно време като “Дълбока Държава”.
Най-новите открития продължават тези предишни разкрития.

ПЪРВА РЕГИСТРАЦИЯ: ХОЛАНДИЯ, 2015 Г.

Източник: уебсайт на холандското правителство за регистрация на патенти.

Информация (дословно копие):

Предвиден е метод за получаване и предаване на биометрични данни (напр. Жизнени показатели) на потребител, където данните се анализират, за да се определи дали потребителят страда от вирусна инфекция, като COVID-19. Методът включва използване на пулсов оксиметър за получаване на поне процент на насищане на пулс и кръв с кислород, който се предава безжично към смартфон. За да се гарантира, че данните са точни, се използва акселерометър в смартфона за измерване на движението на смартфона и / или потребителя. След като бъдат получени точни данни, те се качват в облака (или хоста), където данните се използват (самостоятелно или заедно с други жизненоважни признаци), за да се определи дали потребителят страда (или е вероятно не страда от) вирусна инфекция, като COVID-19. В зависимост от специфичните изисквания данните и промените в тях.

ВТОРА РЕГИСТРАЦИЯ: 2017 година

Подробна информация по-долу.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ GOOGLE ПАТЕНТИ (PDF)

ЕДНА КЛЮЧОВА ПОДРОБНОСТ Е МНОГО ВАЖНА  ПРИ ТЕЗИ РЕГИСТРАЦИИ:
И двете са били подадени и актуализирани преди години, но са били планирани да бъдат публикувани едва през септември 2020 г.

Това е достатъчно доказателство, че те са знаели през 2015 г. какво ще се случи през септември 2020 г.! Продължавам с доказателствата черно на бяло! После да не кажете, че няма доказателства и това са, както в последно време ги наричат фейк медиите – “фалшиви новини”. О, Боже, крадеца вика дръжте крадеца!

ТРЕТА РЕГИСТРАЦИЯ: САЩ, 2017 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ 2015 Г.)

Източник:  (Виж тук)

Преди да Ви представя техническите подробности за патента, нека за миг или два да погледнем във Facebook на изобретателя :

Забелязвате ли нещо? Подчертаното с червено? ¨Собственик на света¨? – Ужас! Тези хора са наистина болни, ама много болни ментално. Ето защо светът става все по откачен, защото се управлява от луди хора! А хората, които им коленичат се наричат – глупаци! В целият смисъл на думата!

Информация за патента (дословно копие):

Заглавие: Система и метод за използване на биометрични данни

Заявка за патент на САЩ 20170229149 Вид код: A1

Резюме: Осигурен е метод за обработка и показване на биометрични данни на потребител, самостоятелно или заедно (в синхрон) с други данни, като видео данни на потребителя по време на придобиването на биометричните данни. Методът включва съхраняване на биометрични данни, така че те да са свързани с идентификатор и поне един времеви печат (например начален час, честота на вземане на проби и т.н.), и съхраняване на видео данни, така че да са свързани с идентификатора и на поне един времеви печат (например начален час). Чрез съхраняване на данни по този начин, биометричните данни могат да се показват (или в реално време, или със забавяне) в синхрон с видео данни, а биометричните данни могат да се търсят, за да се идентифицира поне едно биометрично събитие. След това може да се покаже видео, съответстващо на биометричното събитие.

Изобретатели: Rothschild, Richard A. (London, GB)
Macklin, Dan (Stafford, GB)
Slomkowski, Robin S. (Eugene, OR, US)
Harnischfeger, Taska (Eugene, OR, US)
Номер на заявката: 15/495485
Дата на публикуване : 10.08.2017 г.
Дата на подаване: 24.04.2017 г. Цитат за експортиране: Щракнете за автоматично генериране на библиография
Възложител:
Ротшилд Ричард А.
Маклин Дан
Сломковски Робин С.
Харнишфегер Taska
Международни класове: G11B27 / 10 ; G06F19 / 00 ; G06K9 / 00 ; G11B27 / 031 ; H04N5 / 77

Преглед на патентни изображения: Изтеглете PDF 20170229149  

Референции за патенти в САЩ:

Първичен проверител: MESA, JOSE M Адвокат, агент или фирма: Закон за интелектуалната собственост на Fitzsimmons (Гардена, Калифорния, САЩ)

Искове: Това, което се иска, е:

1. Метод за идентифициране на видео, съответстващо на биометрично събитие на потребител, като споменатото видео се показва заедно с поне една биометрия на споменатия потребител по време на споменатото биометрично събитие, включващо: получаване на заявка за започване на сесия; използване на поне една програма, работеща на мобилно устройство, за да присвои номер на сесия и начален час на споменатата сесия; получаване на видео данни от камера, споменатите видео данни, включително видео на поне един от споменатия потребител и обкръжението на споменатия потребител през определен период от време, като посоченият период от време започва от споменатия начален час; получаване на биометрични данни от датчик, като споменатите биометрични данни включват множество стойности на биометрични данни на споменатия потребител през посочения период от време; използване на споменатата поне една програма за свързване на поне споменатия номер на сесията и посоченото начално време към споменатите видео данни; използване на поне една програма за свързване на поне споменатия номер на сесията, посоченото начално време и честота на вземане на проби към споменатите биометрични данни, като поне посоченият номер на сесия се използва за свързване на споменатите биометрични данни към споменатите видео данни и поне посочената честота на извадката и споменатото начално време се  използва за свързване на отделни от споменатото множество от стойности с отделни времена в рамките на споменатия период от време; получаване на споменатото биометрично събитие, като споменатото биометрично събитие включва едно от стойност и диапазон от споменатото биометрично събитие; използване на споменатата поне една програма за идентифициране на първата от споменатото множество от стойности, съответстващи на споменатото биометрично събитие; използване на споменатата поне една програма и поне посоченото начално време, споменатата честота на извадката и споменатия период от време, за да се идентифицира първи път в рамките на споменатия период от време, съответстващ на споменатото първо от споменатото множество от стойност

2. Метод съгласно претенция 1, при който споменатата стъпка за получаване на биометрични данни от споменатия сензор допълнително включва получаване на данни за сърдечната честота от пулсомер.

3. Методът съгласно претенция 1, при който споменатите стъпки на свързване на споменатия номер на сесията към споменатите видео данни и споменатите биометрични данни освен това включват свързване на номер на активност както към споменатите видео данни, така и към споменатите биометрични данни, при което споменатият номер на дейност идентифицира една от множество от дейности, споменатата сесия обхваща споменатото множество дейности и както споменатият номер на сесията, така и споменатият номер на дейност се използват за свързване на споменатите биометрични данни със споменатите видео данни.

4. Методът от претенция 1, където споменатата стъпка на присвояване на номер на сесия към споменатата сесия допълнително включва свързване на описание на споменатата сесия.

5. Метод съгласно претенция 1, при който споменатите стъпки за получаване на видео данни и биометрични данни допълнително включват получаване на споменатите видео данни и споменатите биометрични данни през посочения период от време.

6. Метод съгласно претенция 1, при който споменатата стъпка за получаване на видео данни от камерата на мобилното устройство, допълнително включва получаване на споменатите видео данни от споменатата камера след споменатия период от време.

7. Метод съгласно претенция 6, включващ по-нататък стъпката на анализ на споменатите видео данни за идентификатор, идентифициращ споменатата сесия, като споменатият идентификатор се използва от споменатата поне една програма за свързване на споменатия номер на сесия със споменатите видео данни.

8. Метод съгласно претенция 1, при който споменатите стъпки за идентифициране на една от споменатите множество от стойности, съответстващи на споменатото биометрично събитие и идентифициране за първи път, съответстващ на споменатото  множество от стойности, допълнително включва идентифициране на всяка една от споменатото множество стойности, съответстващи на споменатото биометрично събитие и идентифициращо всеки път, съответстващи на всяко от споменатото множество от стойности.

9. Метод съгласно претенция 8, при който споменатата стъпка на показване на поне споменатите видео данни по време на споменатия първи път допълнително включва показване на поне споменатите видео данни по време на споменатото всеки път, съответстващо на всяко от споменатото множество от стойности, при което по всяко време  на събитието се използва за показване на всяка от споменатите множество стойности в синхрон с части от споменатите видео данни, които показват поне един от споменатия потребител и обкръжението на споменатия потребител по време на споменатото биометрично събитие. (Тук би трябвало да се разбира за съседни мобилни устройства на други потребители)

10. Метод съгласно претенция 1, включващ по-нататък стъпките за получаване на данни за самореализация от споменатия потребител и свързване на поне споменатия номер на сесия и поне веднъж със споменатите данни за самореализация, при което споменатите данни за самореализация показват как потребителят се чувства по време на поне един път за самореализация в синхрон с поне една част от споменатите видео данни.

Всъщност много от тези патентовани изобретения за проследяване са описани в този (Изтеглете PDF 20170229149  )  документ, който сложих също и по-горе в тази публикация.

Автор: Петър Симеонов

Източник тук

Облаците Маматус – геофизическата война

Геофизическата война на планетата е в разгара си. Една от изявата й са облаците Маматус през метода за контрол на климата.

Маматусите са изкуствено задействани аерозолни облаци.

Вече сме нападнати, отровени и лишени от слънчева светлина, вода, кислород и храна!

След излизането извън контрол на глобалния воден цикъл, този тип облак не е рядкост. За да му придаде „привлекателно женствено и майчинско“ звучене, той е кръстен „облак на мама-тус“. Но това е типична измама с езика на Оруел.

За да се разберат изкуствените условия, изградени от климатичното инженерство, облаците Маматус трябва да бъдат изследвани по-задълбочено. Преди всичко тази инверсия е резултат от техническите приложения за контрол на климата.

Маматусите са изкуствено задействани аерозолни облаци.

Докато естествените облаци се изкачват нагоре, според термичното повдигане и са сплескани на дъното на по-студения долен въздушен слой, тези облаци се стремят надолу от плоско аерозолно дъно. В термично отношение това означава, че аерозолният слой се нагрява, докато въздушният слой под него е много по-хладен, така че има термична падаща сила.

Този факт, сам по себе си, трябва да бъде източник за подозрение.

След като фините прахови частици за образуване на аерозола са освобождавани ретикуларно, той е подрязван с високочестотни радио и хипер звукови вълни и равномерно разпределян, така че Слънцето е скрито зад „бурка“. Говорителите на метеорологичните новини се хилят в камерите и ги наричат „облаци на воала“, което не звучи опасно. Но „отровни облаци“ или „бурка“ са много по-точни.

В резултат на това прахът акумулира повече влага, изсушава околната среда и засилва дифузията отдолу, така че този аерозолен слой става все по-дебел.

Това засланя долния въздушен слой от Слънцето, така че се охлажда, докато горната част на аерозолния капак се нагрява повече от Слънцето.

Аерозолното одеяло се разширява надолу и когато нагряването достигне най-ниския аерозолен слой, това води до топлинна падаща сила в посока на охладения въздушен слой под аерозолното одеяло.

Видимият резултат са тези странни, торбести облаци, наречени mammatus.

Можем да го наречем и „облаци на тестисите“, за да задоволят феминистките, защото те приличат повече на тестиси. Но те често имат и приятна гладка форма, така че mammatus – „на мама“, е по-подходящ. Можете също така да ги наречете „пазвата на ужаса“, „торби с отрова“ или „гърбици в небето“.

Някои имат разтеглен характер, от техния произход от прословутите „химически следи“ – chemtrails. Тази структура е разпознаваема и по наситените аерозолни облаци, тъй като те се получават от умишлено разпръснатия фин прах по маршрутите на полета на самолетите.

Терминът chemtrails (химически аерозолни пътеки) е подходящ, тъй като те трябва да бъдат ясно разграничени от чистите кондензни пътеки. Всички тези облаци служат за събиране, контрол и преместване на огромни количества вода в райони, където те се изхвърлят като светкавичен дъжд, супер градушка и сняг, причинявайки наводнения, съхранявани в земята и транспортирани до целевите райони по водопроводи и използвани за индустриално селско стопанство и ядрен фракинг на бензин и природен газ.

Това престъпление не се случва на някаква далечна планета и отдалечен континент, а в целия свят. Европа е един от най-тежко засегнатите райони, защото Европа е под двата основни потока от „вятърна вода“ – към Северна Африка и Арабия. Това са основните зони на водоснабдяване в този климатичен регион.

Европа получава и бежанците като „добавка“ към „евтиното гориво“ от Арабия и Северна Африка. Това е цената за нейната енергийна (не)зависимост.

Това е една от причините за агресията срещу Либия, Тунис, Сирия, Ирак и Йемен. Нямаше никакви „мирни цветни революции“. Те бяха организирани. Цветните революции са по-евтини от преките военни операции, ако страната все още не е разбита. Когато хаосът надделява, военните се появяват под формата на „охранявани въздушни зони“ и „ислямистки терористи“, които всички са имперски наемници.

Войните винаги се водят за ресурси.

Най-важният ресурс сега е глобалният воден цикъл, следван от глобалния въглероден цикъл.

Време е да разберете, че сте нападнати, отровени и лишени от слънчева светлина, кислород, вода и храна. Трябва да разберете целия процес, всички физически механизми, всички методи за да го обясните на колкото се може повече хора.

Нуждаем се от критична маса просветени хора, за да превърнем това в мощна социална енергия, политическа съпротива и натиск.

Различните пропагандни доклади са написани от идиоти с промити мозъци, които считат себе си за учени само защото спазват правилата на научното публикуване и някой им е дал „степен“ в „университет“. Наричаме тези хора scientiputas, за да ги отделим от останалите истински учени.

Тези документи създават невъобразим хаос в ума на обикновените хора, въпреки че нещата не са толкова сложни.

Облаците на mammatus са енигма на атмосферната течностна динамика и на физиката на облаците. Най-често се наблюдават от долната страна на кумулунимбус.

Маматус се срещат и от долната страна на циррус, цирокумулус, алтокумулус, алтостратус и стратокумулус, както и като следи от реактивни самолети и в облаци от пирокумулна пепел от вулканични изригвания. Те не са пряко свързани със значими метеорологични събития на Земята. Други са въпросите дали маматус са съставени от ледени или течни водни хидрометеори, защо са гладки, какво контролира пространствените мащаби и организацията на отделните лобове на маматусите и какви са свойствата на вулканичните облаци пепел, които произвеждат маматус.

Mammatus са били наблюдавани даже при излитане на реактивни самолети и облаци от вулканична пепел.

Разбира се геофизичната война и геоинженерството, които следим от години, не могат да бъдат обяснени в една статия. Но, ако свържете точките, ще получите по-пълна картина и разбиране на това, което става и на онова, което ни очаква.

Автор: Красимир Иванджийски

Тайните на проекта HAARP

Безпрецедентните горещини, които връхлетяха Европа и Канада, върнаха дебата за глобалното затопляне и за отговорността на развитите държави за последиците от опустошителния парников ефект в резултат на зейващата все по-широко озонова дупка.

В „природните явления от последните две години“ могат да се открият някои закономерности, казва Майкъл Чусудовски

Това безспорно са сериозни фактори, които допринасят за климатичните аномалии, на които сме свидетели тази година. Но ако се проследят природните катастрофи, които ни сполетяха през последните две години, се открояват някои странни явления. Такива, които не могат да се обяснят само с промяната на климата.

Мистерията стана пълна, когато четири американски и един канадски щат останаха без ток в продължение на 29 часа. И досега никой не поема отговорността да обяви причините за това.

Според професора по икономика от университета в Отава Майкъл Чусудовски, тъкмо спирането на тока в Ню Йорк го навежда на мисълта, че в „природните явления от последните две години“ могат да се открият някои закономерности, които говорят за опити за манипулиране на климата на Земята“.

Темата не е нова и такива опити бяха правени още по време на Студената война. И тогава както СССР, така и САЩ бяха доста напреднали в тази област като част от опитите за създаване на противоракетен щит за отбрана – програмата „Междузвездни войни“.

След разпадането на Съветската империя едната велика сила изостана твърде значително в тази област. В същото време САЩ възродиха старата си програма, като само малко я модифицираха. Кръстиха я така, че съкращението й да звучи безобидно като готическа музика HAARP – почти като английската дума за арфа.

HAARP е съкращение от High Frequency Active Auroral Research Program.

От чисто военна гледна точка е оръжие за масово унищожение, защото е в състояние да предизвиква екологични катастрофи. От наводнения и суша, до урагани и земетресения, чрез които нарушава екологичното равновесие и природните условия в цели региони.

Макар да няма преки доказателства за използване на подобни методи за въздействие, любопитно е защо САЩ упорито отказват да подпишат международните споразумения за задължителни екологични мерки и избягват обсъждането на темата за „екологичното оръжие“.

САЩ категорично не признават задълженията си по Протокола от Киото от 1997 г., който задължава развитите страни да ограничат отделянето на въглероден двуокис в атмосферата.

Дори нещо повече – те налагат дебата за климатичните изменения на планетата да се ограничава само в рамките на споровете за последствията от парниковия ефект и пълно табу върху дискусиите за „влиянието на военните технологии върху изменението на климата“.

Климатът като оръжие

Световноизвестният учен д-р Розали Бертел потвърждава в статия във в. „Таймс“ от 23 ноември 2000 г., че американски учени работят усилено върху създаването на методи за въздействие върху климатичните промени.

Д-р Бертел твърди, че проектът HAARP включва разработка на начини за предизвикване на урагани и тайфуни или за отклоняване и пренасочване на водните изпарения в атмосферата с цел предизвикване на суша или наводнения в определени райони на планетата.

За това Збигнев Бжежински пише още през 1970 г. в книгата си „Между две епохи“:

„Науката ще направи възможно лидерите на великите нации да разполагат с технически потенциал за водене на тайна война. В която ще е необходимо да участват само минимален брой агенти на силите за сигурност.

Тези техники дават възможност за оказване на въздействие върху климата и тези промени да бъдат използвани за предизвикване на продължителни периоди на засушаване или бури.“

Климатична война

Бившият офицер от френската армия Марк Филтерман говори конкретно за „климатична война“ и развива тезата си в Intelligence Newsletter от 16 декември 1999 г.

Той пише, че СССР и САЩ още в края на 80-те години са разработили ноу-хау за манипулиране на климатични изменения. Филтерман изброява няколко метода и посочва, че един от начините за постигане на подобен ефект е чрез използване на радиовълни.

„Технологията позволява да се предизвикат атмосферни смущения чрез радари, използващи вълни с Изключително ниска честота Extremely Low Frequency (ELF).

Филтерман цитира извадки от учебен сценарий на US Air Force, съдържащ се в заключителния доклад АР 2025 Final Report на Военновъздушната академия на САЩ:

„Американските въздушни сили настояват да разполагат със „свой собствен климат“, чрез който да съдействат за постигане на преимущество при приятелски военни операции или за проваляне на подобни действия от страна на противника. Това става чрез използване на системи за ограничени климатични промени или за постигане на пълен контрол върху глобалните комуникации…

Промените в климата предоставят много възможности и дават алтернативи за подчиняване или за нанасяне на пълно поражение на противника…

Климатичните промени ще станат част от стратегията за национална сигурност на САЩ с възможности за приложение както във вътрешен, така и в международен план“.

Гигантският космически нагревател

Центърът за разработка на проекта HAARP е разположен върху площ от 100 000 кв. м в базата Гакуна в Аляска, на около 200 км източно от Анкъридж. Тя се обслужва съвместно от US Air Force и US Navy, макар че официално базата е под контрола на Изследователската лаборатория към Дирекцията за космически кораби на ВВС.

Американският учен д-р Никълъс Бегич обяснява технологията за предизвикване на климатични промени чрез радиовълни с изключително ниска честота.

„HAARP разработва свръхмощна технология за излъчване на радиовълни, които преместват цели области от йоносферата (най-горния слой на атмосферата). Това става чрез фокусиране на лъча и последващо загряване на тези области. В резултат на това към Земята се насочват електромагнитни вълни, които проникват навсякъде и пред които няма прегради – живи или мъртви.“

Никълъс Бегич твърди още, че учените от лабораториите в Гокома участват в „уникален експеримент в небето“. Той има за цел да открие нещо, което не е известно на земната наука, и то да стане основа за създаване на ново оръжие.

Д-р Розали Бертел обявява проекта HAARP като технология за създаване на „гигантски нагревател, който предизвиква огромни смущения в йоносферата, създавайки не само дупки, но и дълги прорези в защитния слой, който предпазва Земята от смъртоносната космическа радиация“.

Хронология на проекта HAARP

Според патентното свидетелство Ийстлунд внесъл проекта си за патентоване още през 1985 г. По същото време патентното ведомство на САЩ вече било регистрирало подобна идея под № 4686605, която почти изцяло дублирала идеите на Ийстлунд.

Този патент бил контролиран изцяло от компанията ARCO Power Technologies Incorporated (APTI) – дъщерна фирма на една от най-големите петролни компании в света Atlantic Richfield Company.

По-късно АРТI става един от инициаторите на строителството на лабораториите за проекта HAARPв Гокома. През юни 1994 г. АRСО продава своята дъщерна фирма на компанията E-Systems. Това е най-могъщата фирма за доставка на разузнавателни системи и оборудване в света. Тя рботи почти изцяло за ЦРУ, Пентагона и фирми от военнопромишления комплекс.

Близо $2 млрд. от бюджета на ЦРУ и Пентагона отиват за финансиране на доставки на E-Systems. Около $800 млн. отиват за т. нар. черни проекти (block projects-projects). Те са свръхсекретни и дори и Конгресът не може да получи информация за какво се харчат тези пари от бюджета.

В края на 1994 г. Е-Systems е закупена от Raytheon – най-големия доставчик на военно оборудване в света. Същата година започва и осъществяването на проекта HAARP, в основата на който залягат 12 патента, собственост на Raytheon.

През 1995 г. Ийстлунд патентова още едно свое откритие, което нарича „Метод и апарат за изменение в регион от земната атмосфера, йоносфера или магнетосфера“.

Една година той остава с гриф „свръхсекретно“ и за него не е информиран дори президентът

По същество откритието на Ийстлунд позволява да се създаде „ионосферен нагревател“ чрез концентриране и фокусиране на радиовълни върху определена точка от йоносферата.

Патентът на Ийстлунд описва как в йоносферата да бъде насочен радиосигнал със свръхниска честота от 1 до 3.6 МН2. Чрез него ще се „подгреят“ електроните в най-горния слой на атмосферата.

След това радиоантената се обръща така, че да съвпадне с линиите на магнитните полета в магнетосферата, и в играта се включват вълни с изключително ниска честота ELF (в радиодиапазона). Те пришпорват горещите електрони нагоре към магнитното гърло на магнетосферата, където те остават затворени като в капан.

Целта е да се увеличи броят и плътността на горещите електрони и те да се превърнат в своеобразно огледало за отразяване на радиосигнали.

Патентът на Ийстлунд позволява концентрация на мощност от един ват върху кубически сантиметър. Всички останали патенти се изчерпват с приблизително една милионна от вата върху същото пространство.

Всички останали патенти се изчерпват с приблизително една милионна от вата върху същото пространство

В резултат на това е възможно да се получи мощност от 3 млн. мегавата, които да бъдат използвани за различни военни и граждански цели. Ийстлунд признава, че е взаимствал, или по-скоро е развил идеите на Никола Тесла за „електромагнитния резонанс“, който би позволил да се разполови Земята на две.

Тези идеи не били секретни и дори за тях са написани две подробни статии във в. New York Times от 1915 и 1940 г. На 22 септември 1940 г. 84-годишният Тесла изповядва пред кореспондент на вестника, че той е готов да предостави на американското правителство тайните на своята „теле-сила“.

С нейна помощ би било възможно да се стопяват двигателите на самолетите на разстояние от 250 мили и която може да се превърне в нова „китайска стена“, която да защити САЩ от всякакви атаки.

„Новата тайнствена сила ще представлява лъчев сноп с диаметър една милионна част от кв. см и ще бъде генериран от специално построено за целта съоръжение с цена $2 млн.“

В броя си от 8 декември 1915 г. в. New York Times за първи път развива идеята на Тесла за създаването на „предавател за електрическа енергия, която може да се пренася на всякакво разстояние и да бъде в неограничено количество и да се използва за различни военни и мирни цели.“

Възможности на системата HAARP:

~ Става възможно подводната комуникационна система, основаваща се на Изключително ниските честоти (ELF), действаща в Мичигън и Уискънсин, да бъде заменена с нова и много по-компактна и революционна система.

~ По този начин ще стане възможно изцяло да бъдат блокирани комуникациите върху обширни райони на планетата. А военните комуникации ще остават да действат гъвкаво и точно.

~ Ще позволи да се прониква дълбоко в недрата на Земята и да се регистрира с помощта на компютри дали се извършват ядрени опити в нарушение на договорите за неразпространение на ядреното оръжие.

~ Ще стане възможно много по-лесно да се извършват сондажи за търсене на петрол, газ, природни залежи върху огромни територии.

~ Ще даде възможност на радарите да откриват всякакви нисколетящи тела като ракетите „Круз“ или самолетите „Стелт“. И ще обезсмисли напълно технологиите за избягване на радарите.

Съществуват и допълнителни приложения на технологията HAARP, които все още остават скрити в документите на Пентагона.

Основателят на движението „Не на HAARP“ Клеър Зикър формулира много образно същността на този проект. „Военните просто ще шутират от воле йоносферата и след това ще гледат какво ще се получи.“

В ранния следобед на 7 януари 1943 г. агенти на ФБР нахлуват в дома на Никола Тесла и изнасят целия архив. Биографът на учения Маргарет Чейни твърди, че той бил използван за създаване на специална секретна лаборатория във военната база “Райт Патерсън“.

ФБР обаче настоява на своята версия, че архивът е бил унищожен. Макар че през 1993 г. неговите разработки възкръсват в центъра в Аляска.

Идеята на Никола Тесла

се базира върху известния факт, че Земята притежава естествен електромагнитен резонанс. Ако от точка А бъде изпратен радиосигнал, той ще стигне до обратната страна на планетата до точка В и след това ще се върне отново до точка А.

Ако в момента, в който първият сигнал се върне в изходната точка, веднага бъде излъчен втори сигнал, двата сигнала ще се насложат един върху друг.

Тесла изчислил лесно тази резонансна честота, като взел предвид скоростта на радиовълните (скоростта на светлината) и я разделил на изминатото разстояние (обиколката на Земята) – т. е. 360 000 км/сек делено на 50 000 км и се получава  7.75 или 8 Hz. Тази стойност е наречена първа Резонанта на Шуман на Земята.

Статичното електричество от мощните светкавици следва този модел и звукът от тях може да се улови от радиоприемник, настроен на честота  8 Hz. Ако приемникът се настрои на по-ниска честота – 0.9 или 1 Hz, ще се долови друг резонансен източник.

Това явление се нарича Резонанс на Алфвен и причината за него е пълна загадка. Предполага се, че радиовълните следват някакъв друг маршрут, който е 8 пъти по-голям от размера на Земята.

Или че съществува някаква друга среда, през която радиовълните могат да пътуват със скорост 8 пъти по-малка от скоростта на светлината. А е възможно да съществува комбинация и от двете. Никой не знае обаче каква е истината.

Когато радиовълните преминават през вода или стъкло, тяхната скорост се забавя с около 3/4 от скоростта на светлината. Същото явление се наблюдава и при преминаването им през йонизиран газ или скални повърхности.

Науката предлага три възможни обяснения за съществуването на Резонанса на Алфвен: причината е в 1) магнетосферни, 2) йоносферни или 3) литосферни взаимодействия с радиовълните.

Представителите на различните школи  работят в различни направления и съответно постигат различни резултати. В началото американците се ориентират към третия вариант и задълбават в литосферните взаимодействия.

Руснаците и европейците се ориентират към йоносферата. Магнетосфериците са най-малобройни и от тях няма нито една публикувана теория. Практиката най-добре показала кой е прав и кой крив.

През 1969 г. ВВС на САЩ за първи път осъществяват връзка с подводница дълбоко в океана чрез Пределно ниски честоти и с помощта на изградената в Клам Лейк, щата Уискънсин, 32 км антена. През 1987 г. те построяват още една 102 км антена в Мичигън. Междувременно СССР построява две подобни антени в Рига и Гомел, англичаните – в гората Глен Кали в Шотландия, французите – в Роше.

Американските антени използвали Изключително ниски честоти (ЕLF) в диапазона около 76 Hz. В онези години само руснаците създават апаратура, която работи около Ресонанса на Алфвен – 8 Hz. Постепенно обаче американците, живеещи в периметъра на двете антени, започнали да се оплакват, че чуват странни звуци и че постоянно им бучат ушите.

Шотландците пък надали вой, че в района на базата овцете престанали да дават мляко

В Мичигън фермерът Ангъс Макданъф дори си позволява да даде военните на съд, обвинявайки ги, че кравите му престанали да дават мляко заради антените. Наложило се военните да търсят други начини за комуникация с подводниците.

Точно в този момент на сцената се появява Ийстлунд и намира изход от ситуацията. През 1996 г. Сенатът предвижда в бюджета допълнителна сума от $15 млн. за разработката на “Томографска технология за проникване дълбоко в земните недра“. Целта е тези сигнали да се използват за проникване дълбоко в земята за откриване и локализиране на скрити муниции, минерали или тунели.

Единственият проблем пред реализирането на този проект било съображението, че необходимата за тази цел честота на сигнала е близка до тази, която предизвиква разстройства на човешката психика и нарушава жизнените функции на рибите и други диви животни.

В едно радиоинтервю Ийстлунд се изпуска и казва, че ако неговият проект бъде осъществен, “той ще позволи на човека да контролира и моделира по свое желание климата на Земята“. А когато проектът бъде завършен докрай, военните ще разполагат с оръжие за предизвикване на климатични изменения по цялата планета.

Това може да стане, като се изпращат относително слаби “сигнали“ към т. нар. “Пояси на Ван Алън“  (радиационните пояси около Земята). По този начин електромагнитният резонанс на Тесла ще може да контролира огромни енергии с помощта на съвсем малки сигнали. САЩ отдавна използват подобни технологии.

Така например във Виетнам бе използван метод за предизвикване на проливни дъждове в тропическите гори. След края на виетнамската война започва осъществяването на два проекта  за манипулиране на урагани и на мълнии, станали известни с кодовите имена Project Skyfire и Project Stormfury.

По онова време започват и експериментите с лазерни лъчи и химикали, с помощта на които да се разруши озоновият слой в атмосферата. Паралелно с това започва осъществяване на проект с кодовото название Prime Argus, чиято цел е да се изучават и евентуално предизвикват опустошителни земетресения. Проектът се финансира от Агенцията за модерни изследователски и отбранителни проекти (DARPA), която сега действа под съкращението ARPA.

През 1994 г. US Air Force обявиха дългосрочна стратегия, наречена Spacecast 2020, в която открито се говори за “контрол върху климата“ с използването на “електромагнитни, плазмени, звукови, ултразвукови и лазерни оръжейни системи“.

Там пише черно на бяло: “Комбинацията от превъзходство в Космоса, съчетана с превъзходство на сушата, въздуха и моретата, ще води до пълно господство в целия спектър.“

В своята книга “Бъдещето на войната, силата и технологиите и американското господство през ХХI век“ американските учени Джордж и Мередит Фридмън цитират извадка от доклад на лабораторията, където е записано: “Американската сила в бъдеще ще се базира върху господството в Космоса.“ Двамата са запознати с тази материя, тъй като са участвали в разработката на стратегията за развитие на US Air Force през 1996 г.

HAARP – Оръжието на новият световен ред

Официално Проектът HAARP не е секретна програма и в американските медии от време на време се появяват репортажи, в които се разказва за “научните постижения“ на екипа от Гокома. В същото време в специализирани издания като Military Space се прокрадват намеци за “използване на йоносферата за целите на Министерството на отбраната“.

Във вече споменатия доклад AF 2025 Final Report на Военновъздушната академия на САЩ се съдържа и друг любопитен пасаж: “Възможно е използване на предизвикани йоносферни изменения като средство за създаване на климатични аномалии и за разстройване работата на противниковите комуникации и радарни съоръжения.“

Д-р Розали Бертел посочва, че учените от Гокома разполагат с 50-годишен опит от изследване и разработка на програми за контрол върху най-горните слоеве на атмосферата. Част от тази програма е и проектът за космическа лаборатория, който в съчетание с HAARP ще позволява върху всяка точка от  земната  повърхност да се въздейства с огромни количества енергия, съпоставима с  мощта на атомна бомба, но постигана в конкретния случай чрез лазер и насочени снопове от елементарни частици.

“Този проект се намира в заключителна фаза на разработка и ще бъде представен на обществеността като “космически щит за ракетна защита“, или дори още по-цинично – като средство за  възстановяване на повредения озонов слой в атмосферата“ – твърди д-р Бертел.

Проектът HAARP е част от американския арсенал за постигане на Новия световен ред, който включва и създаването на космическия щит за противоракетна отбрана. Чрез него ще бъде възможно да се манипулират икономиките на цели държави чрез предизвикване на изкуствени климатични аномалии.

Списание Military Space в специален материал преди две години писа, че в момента НАСА и Националната картографска агенция към Министерството на отбраната работят съвместно върху “изследване на последствията от наводнения, ерозии, свличания на земни маси, земетресения, климатични прогнози и климатични промени в различните екологични зони“ на основата на изпращани редовно от разузнавателните спътници снимки.

Физикът Даниел Уинтър от Уейнсвил, щата Северна Каролина, твърди, че високочестотните емисии на проекта HAARP могат да се комбинират с дълговълновите импулси, които земната мрежа използва за разпространяване на информация под формата на вибрации, които синхронизират “танца на живота“ в планетарната биосфера.

Уинтър нарича това геомагнетично явление “кръвоносната система на земната информация“  и твърди, че ако се съчетаят високите честоти (HF) от HAARP с естествената Изключително ниска честота (ELF) на Земята, могат да се получат непредсказуеми последици.

Руски учени, участвали в разработката на подобни програми в епохата на СССР, твърдят образно, че създаването на “нови интегрални геофизически оръжия за въздействие върху йоносферата около Земята е качествен скок в човешката цивилизация и може да се сравни с прехода от хладното оръжие към огнестрелното или от конвенционалните към ядрените оръжия.

През 1976 г. САЩ и СССР сключиха споразумение, което забраняваше използването на геофизични научни постижения за военни цели. Едновременно с този документ и двете страни обявиха всички изследвания в тази област за “строго секретни“.

И работата и в двете велики сили продължи, като пред обществеността се твърдеше, че се правят експерименти с нови технологии с двойна употреба.  В същото време в годините на студената война има цяла поредица от необясними събития, които и до днес нямат подробно обяснение.

Хронология на мистериите

През 1969 г. екип от съветски експерти изпробва във Виетнам нова технология, базирана върху мобилни скаларинтерферометри и т. нар. радарни инсталации SA-2 Fansong. Само в продължение на 46 дни американските ВВС губят 8 самолета F-111 Starfighter и нито един от тях не е свален с директен обстрел от виетнамските ракетни части. Те просто катастрофират след загуба на връзка.

На 8 април 1984 г. по северното японско крайбрежие е регистрирана мощна експлозия, в резултат на която огромни водни маси са буквално изстреляни в атмосферата. Японски научни екипи отначало предполагат, че се касае за ядрена експлозия, но техните уреди не регистрират нито повишена радиация, нито ядрени отпадъци наоколо.

Те стигат до заключението, че това е т. нар. “студена експлозия“, която очевидно е предизвикана от изпитания на съветски скаларни оръжия. Американски сателитни снимки откриват на съветските острови Бенет и Нова земя в Северния ледовит океан странни сгради с дължина 200 км (!), които били свързани със скаларни гаубици, разположени на секретната база Саришаган в Узбекистан. Според учените тези електромагнитни оръжия били в състояние в радиус от 1000 км да предизвикват “студена експлозия“.

През 1984 г. ЦРУ разкри, че КГБ е използвало електромагнитни средства за психично въздействие в американското посолство в Москва и се наложи сградата да бъде разрушена и посолството да бъде построено наново. Тогава обществеността бе уведомена, че там са били разкрити “подслушвателни устройства“, и много хора се питаха защо те просто не бъдат обезвредени, без да се налагат подобни крайни мерки.

През 1986 г. почти по едно и също време в СССР и САЩ стават инциденти с ядрени централи. Най-напред руското разузнаване докладва, че САЩ са извършили неуспешен водороден опит на полигона Майти Оукс в Невада.

Експериментът имал за цел да се взриви водородна бомба в специално укрепено помещение, снабдено с  оловна врата с дебелина 2 м. Целта е вратата да се затвори за една хилядна от секундата след експлозията, което ще даде възможност първият радиоактивен лъч да бъде насочен към “контролната зала“, оборудвана с уникална апаратура.

Целта била радиацията да бъде уловена и да бъде използвана като оръжие с насочен лъч. Вратата обаче не се затворила както било планирано и в контролното помещение проникнали радиация и отломки от експлозията, които разрушили цялата апаратура за над $90 млн.

Радиацията се разнесла над полигона и станала причина за рязко увеличаване на радиационния фон, макар че за това по-късно била обвинена Чернобилската централа. Според американски учени подобен експеримент е бил проведен и в Чернобил, което е довело до аварията.

По време на първата война в Залива на 13 април 1992 г. камерите на Си Ен Ен предават на живо от бойното поле. В един момент се стига до гаф, който остава скрит за масовия зрител, но изправя на нокти експертите. Фиксирана тв камера улавя репортера Питър Арнет пред иракски специален ядрен бункер.

В един момент на заден план камерата уловила американски хеликоптер със странни странични приспособления. Хеликоптерът започнал да кръжи над бункера в продължение на около 30 секунди, като звукът от микрофона изчезва и се чува само шумът от двигателите. В следващия момент внезапно вратите на бункера се отварят широко и отвътре започват да излизат един по един иракските войници, с вдигнати ръце и… широко усмихнати.

Две години по-късно този инцидент е цитиран в секретен доклад на Пентагона, в който се казва, че по време на войната е било използвано ново електромагнитно оръжие PBFA (Particle Beam Fusion Accelerator). То е базирано върху електронния лъчев генератор Hermes II, разработен от Националната лаборатория Сандия. Повече подробности обаче няма и досега докладите по този случай са засекретени.

Точно в 16:11:09 ч на 14 август, четвъртък, спря електроснабдяването в Ню Йорк и значителни територии от източната част на САЩ и Канада. В един момент 7 петролни компании, 9 ядрени електроцентрали и 13 други електростанции са принудени да спрат работа.

Причините за аварията все още не са изяснени, а първоначалната версия на американското правителство за “последица от светкавичен удар“ бе опровергана от канадското правителство, което обяви, че в радиус от 200 км около електроцентралата край Ниагарския водопад няма нито едно облаче.

Един друг любопитен факт и досега остава извън вниманието на обществеността: защо нито една медия в района на Ню Йорк и Ню Джързи не използва поне един от над 100-те репортерски хеликоптера, които са регистрирани за действия в този район?

Краткото обяснение е, че новото Министерство за вътрешна сигурност им е препоръчало да останат на земята. В същото време в небето между Ню Йорк и Вашингтон почти през цялата нощ патрулират два прехващача F-15C Eagle.

Едва ли ще стане ясно какво точно са регистрирали двата самолета и защо е било необходимо да им бъде гарантирана абсолютна свобода на маневрите и действията в небето над Ню Йорк и Вашингтон?

Инерцията на ООН

Нима светът е безсилен пред перспективата Земята да се окаже в плен на собственото си технологично развитие? Според клаузите на рамковата конвенция за климатичните изменения, подписана по време на Конференцията за Земята в Рио де Жанейро от 1992 г., “държавите се задължават да действат отговорно, за да не допуснат – в рамките на своята юрисдикция и възможности за контрол – развитие на процеси, които биха нанесли щети на околната среда на други държави или в региони извън границите на националната юрисдикция.“

През 1997 г. САЩ и Русия подписаха международна конвенция, с която се “забранява използването на техники за екологични модификации за военни или други враждебни цели, от които могат да възникнат трайни или непоправими последици за живота на Земята“.

През февруари 1998 г. шведският депутат от Европейския парламент Май Брит Теорин внесе за обсъждане в Комитета за външна политика доклад за опасностите, свързани с разработката на Проекта HAARP. В края на дебатите участниците подготвят проекторезолюция,  в която се изразяват “загриженост от  нееднократните откази на САЩ да предоставят достатъчно доказателства, че Проектът HAARP не представлява риск за околната среда и населението на Земята“.

Под натиска на депутатите от Европейската народна партия обаче в Европейския доклад за 1999 г. е включен специален текст, който констатира, че “Европейската комисия не разполага с необходимата юрисдикция, за да се рови в проблемите на взаимовръзките между защитата на околната среда и  стратегията за отбраната на САЩ“.

В пълна бойна готовност

Макар учените и военните експерти да са единодушни, че не съществуват доказателства за използване дори и на отделни елементи от потенциалните възможности на системата HAARP, те също толкова единодушно признават, че към настоящия момент този проект се намира във финалния етап на разработка и САЩ са в пълна оперативна готовност.

Това означава – според проф. Майкъл Чусудовски, – че САЩ разполагат с възможност “селективно да оказват въздействие и да променят климата над  определени райони от планетата и да наказват “неприятелски нации“ или “непокорни държави“ с цел дестабилизиране на националната икономика.

Според проф. Чусудовски, преди да се правят каквито и да било радикални изводи, световните лидери да бъдат принудени да признаят публично, че съществува пряка връзка и взаимна зависимост между икономическите, стратегическите и военните процеси в политиката на Новия световен ред.

В този контекст климатичните изменения и аномалии, на които сме свидетели през последните две години, демонстрират нагледно опасностите от осъществяване на целите, които се преследват с използването на техники като тези, разработени от проекта HAARP.

Природните стихии, независимо дали са случайни или умишлено предизвикани, в крайна сметка отслабват националната икономика, разрушават инфраструктурата “ и заплашват от банкрут дребните фермери и малките и средните предприемачи и фермери. Така например наводненията в Германия доведоха до фалит 268 000 малки фирми и фермери и задълбочиха рецесията в германската икономика.

Проф. Чусудовски твърди, че след ноември 2000 г. работата по проекта HAARP се ускорява. За това свидетелстват многобройни радиолюбители в целия свят, които твърдят, че през последните две години се наблюдават доста мощни сигнали в късовълновия обхват в диапазона с честота около 3.990 kHz, които не са свързани с йоносферните емисии, тъй като денонощно са с една и съща интензивност.

Според германски учени едно от възможните обяснения са експерименти за модифициране на климата. Русия още преди 10 години обяви, че разполага с подобни мощности, а частната фирма ELATE Intelligent Technology не крие, че разполага със система за “контрол върху времето в радиус от 300-360 км“.

През 1998 г. научният консултант на CBS Ричард Хоуглънд разкрива, че внезапно разразилата се снежна буря и гъста мъгла над магистрален път № 17 няма логично обяснение на базата на посоката на вятъра и въздушния фронт, отразени на метеорологичната карта.

В същото време сравняването на диаграмите с активността на съоръженията на HAARP в Аляска и метеорологичната активност в Аризона демонстрират твърде натрапчиви съвпадения. Засега това е може би единственият случай на регистрирана намеса във формирането на климата.

Най-големите природни катаклизми 1983 – 2003 г.

Събитие/място/година    Загуби в USD

 • Ураганът “Алиша“ (САЩ, 1983)    1.65 млрд.
 • Зимната буря “Херта“ (Европа, 1990)    1.90 млрд.
 • Горският пожар (САЩ, 1991)    2 млрд.
 • Зимната буря “Уийбке“ (Европа, 1990)    2.25 млрд.
 • Ураганът “Иники“ (Хавай, 1992)    3 млрд.
 • Зимната буря “Вивиан“ (Европа, 1990)    3.25 млрд.
 • Зимната вихрушка (Западна Европа, 1987)    3.7 млрд.
 • Снежната фъртуна (САЩ, 1993)    5 млрд.
 • Тайфунът “Мирел“ (Япония, 1991)    6 млрд.
 • Зимната буря “Дария“ (Европа, 1990)    6.8 млрд.
 • Ураганът “Хуго“ (Карибите, САЩ, 1989)    9 млрд.
 • Наводненията (САЩ, 1994)    12 млрд.
 • Земетресението  (САЩ, 1994)    30 млрд.
 • Ураганът “Андрю“ (САЩ, 1991)    30 млрд.
 • Наводнения в Европа (2002)     47 млрд.
 • Пожари и суша (Канада-Европа)    43 млрд.

Епилог

От изложеното дотук би трябвало да стане ясно, че би било прибързано проектът HAARP да се обявява за изолиран експеримент или за единствен съучастник в мистериозните климатични аномалии.

Очевидно HAARP е част от една дълга история от научни експерименти, чиято крайна цел е създаването на свръхмощно оръжие. Ако трябва да се обобщи, може да се каже че:

 • HAARP всъщност е гигантски смъртоносен лъч, който се основава на разработките на Никола Тесла.
 • HAARP е машина за контрол върху климата и тя работи върху принципа за взаимната зависимост между процесите на Земята, който казва, че при определени условия пеперуда, размахваща криле в Тибет, би могла да предизвика ураган в Бразилия. След като това е общовалиден принцип, какво би могло да се получи, ако човек излъчи един гигават електромагнитна радиация в горните слоеве на атмосферата?
 • HAARP също така е машина за предизвикване на земетресения, отново базираща се върху открития на Тесла.
 • HAARP е машина за предизвикване на смъртоносни дупки в земната атмосфера, чрез които може да се контролират екологичните процеси на Земята.
 • HAARP в крайна сметка е геофизично оръжие, което вещае глобална катастрофа.
.

Вище още: 175 патента на САЩ доказват, че технологиите за геоинженерство и контрол върху климата са реални