Архив за етикет: нов световен ред

Новият Световен Ред идва! Готови ли сте?

Ако разберете каква е неговата същност, и как постепенно се налага, вие ще станете способни да го наблюдавате как той се разширява в ежедневните новини!
Научете се как да се пазите!

Истината освобождава!

Заемете стабилна позиция, с проницателност и неспокойствие.
Така вие вече няма да възприемате новините по стария начин.
Вие живеете сега в крайните времена!

Новини накратко:

(ТЕЗА, АНТИТЕЗА = СИНТЕЗА)
Списание “Мегъзин”, 25 май, 1992, “Разговор с Горбачов”, стр.51
– “Нищо от триумфалното двуседмично турне на Михаил Горбачов в Съединените щати, не говореше, че това е вече един политик в оставка, вън от властта. Американците…го посрещнаха с овации…Тъй като неговата визита в Съединените щати бе, за да се създаде основа и контакти за …Фондацията Горбачов. Това го улесни да попадне в редицата на държавните мъже, чиито речи се очакват с нетърпение да обходят планетата. Тематиката му бе като естествена последица, – перестройката: целият свят се нуждае от промени и преориентация. Горбачов не се увлече да говори за предположението, че социалистическата теория е пропаднала или че комунизмът бил вече мъртъв.
– “Алтернативата между капитализма и комунизма е в ход.”
Много от вас вероятно ще изпаднат в учудване от тази новина, не отчитайки, че тя съдържа едно от най-великите признания в историята на модерния свят. Всеки изследовател на Заговора на Илюминатите, за Новия Световен ред, неизменно би прозрял какво всъщност има предвид Горбачов, като казва “алтернативата между капитализма и комунизма сега е в ход /в най-близко бъдеще/.
Ако се вгледаме внимателно в съждението на Горбачов, ще видим, че той иска да каже за трите системи на обществено управление. Двете, които досега присъстваха и третата, която е на път да дойде. Той има предвид Комунизма и Капитализма като установени понастоящем на планетата, но говори и за трета система, която не именува, чието управление ще бъде нито комунистическо, нито капиталистическо.
Какво всъщност би могло да означава всичко това? За да отговорим на този въпрос, би трябвало да се върнем в историята към 1 Май, 1776 година, в деня, когато Адам Вайшопт, евреин, йезуитски свещеник, създава своята окултна група, която именува Илюминати или Осветени. Адам Вайшопт формира своето общество на основата на Йезуитския орден, чийто правилник и ред, отлично познава.
Майсторите – илюминати представляват истинско тайно окултно общество, изцяло затворени към външния свят. Те имат свой определен план да отхвърлят всички религиозни и граждански институции и правителства, като ги заменят с едно ново Световно – Глобално управление, или системата, която още тогава Вайшопт нарича Нов Световен ред.
Какви са специфичните планове на новия Световен ред?
Уебстър посочва в своята книга “Световната революция”, следния списък, който включва следните 6 цели.
1. Премахване на Монархията и всички съществуващи правителства.
2. Премахване на частната собственост (и превръщане на всички собственици, в безимотни “пролетарии”).
3. Премахване на правото на наследяване.
4. Премахване на патриотизма.
5. Премахване на семейството, брака и цялата моралност (и съвест), както и институциите за (традиционно-религиозно) обучение на децата (и заменянето им с т.н. “светско образование”)
6. Премахване на религиите (и на първо място – Християнската. А срещу юдейската религия, синагогите и равините никога и никъде, нито е писано, нито е предприеман някакъв погром от масоните, илюминатите или комунистите, каквито погроми безброй пъти са вършени срещу католическата и паравославната църкви!)

За да се изпълни този план, Вайшопт знае, че ще му бъде необходима свръхестествена сила, ако наистина иска да успее в разгрома на Западната цивилизация, която всъщност е християнска.
Така, Вайшопт поставя основите на Илюминатите върху окултна основа. Създава символа на своята организация, Всевиждащото Око, на върха на пирамида, поставена в кръг. В основата на кръга стоят думите Annuit Coeptus, което в буквален превод значи “Известявайки рождението на”. А в дъното на кръга са латинските думи “Novus Ordo Seclorum”, или Нов Световен Ред.
Ако този символ ви звучи познато, то е защото ви напомня символа от гърба на еднодоларовата банкнота. В дъното на пирамидата са латинските цифри, които като се превърнат в нашата позната арабска цифрова система, означават 1776.
И така, след като американските пари носят символа на Новия Световен ред, тогава бихме могли да допуснем, че американското правителство е било обвързано с Новия Световен ред още през 1776 година. И наистина е така, но за това ще говорим по-късно отново.
Вайшопт има предвид пълното отхвърляне на всички правителства и тяхната замяна с неговата Глобална система. Той се прицелва със своя план в западноевропейските правителства, защото според него те са изградени върху християнските принципи. (Вайшоп и Илюминати са само още една от многото тайни, юдейски, сатанински, мафиотски организации, но при тях юдаизмът е прикрит). Вайшопт знае, че източните нации лесно биха съдействали на неговия план, тъй като техните (ценностни и) религиозни системи са силно повлияни от мистицизма (и не се основават върху ясни нравствени ценности, като при европейците и християнството).
Затова наблюдаваме това (целенасочено) смесване, което се извършва между източните нации и привържениците на Ню Ейдж, за да влезе (по лесно и неусетно) светът в Новия Световен Ред.
Проблемът, както Вайшопт добре разбира, всъщност е в това, как впоследствие християнски ориентираните нации на Западна Европа и Новия Световен ред, да се конвергират към Съединените Американски Шати. И така, той насочва своя план в тази посока. Отначало той вижда две враждебни религии, на Романския католицизъм, и на буржоазното протестантско движение.

Ето го проблема накратко! Вайшопт иска да разруши Западните правителства, подменяйки ги с едно ново Глобално управление, наречено Нов Световен Ред. Но как да направи всичко това? Как постепенно да се промени всеки един аспект от културата на съответната западна нация, в посока – от свобода към робство, така че гражданите на тези нации, да не забележат това и да не предупредят своите правителства за разрушителното действие!
Като начало, би трябвало само да се запази Плана в строга тайна. Това е и главната причина, поради която Вайшопт създава своята организация – илюминати.
Те всички вече имат своя тайна, която да пазят от другите народи, които се канят да заробят.
Вайшопт усеща, че би могъл да има отличен съюзник в лицето на обществото на фримасоните.
Официално създадени през 1717 в западния свят, те прокламират, че общочовешките ценности, и поведения, един ден като еволюират, ще се слеят в една точка в която всички религии стават една. И тогава според тях, всеки човек ще осъзнае, че е брат на другите. Така, фримасоните предвиждат, че ще се стигне до един път на Ново Глобално разбиране за света. Според тях, това е неизбежен процес и трябва да се осъществява по естествен път с мирни средства.
Вайшопт нарича това “глупости”! По мирен и естествен път, това никога не би могло да се случи, според него – а само чрез мощни революции! И така, Вайшопт и неговите хора, се заемат с инфилтрирането на свои хора във всяка една от фримасонските ложи, като се почне от 1776 и така в продължение на 13 години. И през 1789 година Вайшопт, със своето обкръжение, вече контролира всички масонски ложи в Европа. Победата му над американските масонски ложи става възможна не по-рано от 1830, но всъщност и преди това Вайшопт е бил в състояние да покори сърцата на американските масони.
На Вайшопт му липсва един важен елемент от неговия грандиозен План, за установяване на Нов Световен Ред: – повод или теза, за тактическо разгръщане на (световна) битка, която ще му позволи да елиминира правителствата на Западния свят.
Но през 1823 година, един немски професор на име Хегел, му осигурява тази важна формула, за осъществяването на тактическия план. Хегел предлага обществото да бъде управлявано по следната формула:
1. Съществуване на един тип управление на общество наречено “Теза” би провокирало поява на противоположния тип управление, което Хегел именова “Антитеза”.
2. Тезата и Антитезата биха започнали естествено да се борят помежду си, тъй като те са противоположни системи и виждат нещата по коренно различен начин.
3. Ако Тезата и Антитезата се борят помежду си в един продължителен период, без това да доведе до унищожаването на едната от тях, тогава битката им ще премине в създаване на едно ново състояние – хибридна система на управление на обществото, която Хегел нарича Синтез.

Постоянна война или заплаха от война, ето къде е ключът!
Хегел теоретизира, че Конфликтът води до промени, а планираният конфликт воси до заплануваните промени. Тази теория профучава през Европа, по университети и колежи, където се обсъжда и дебатира. Очаровани от нея са студентите, но скоро тази теория потъва в забрава, но Илюминатите, и фримасонството вече притежават своята формула по пътя към осъществяването на своята цел – Новият Световен ред.
Нека повторим отново условията в Европа, тогава:
1. “Тезата”, която съществува, е оригиналната система, доминираща в Европа в края на 1700 те. Тази система е изградена икономически върху частната инициатива, политически върху монархията или демокрацията и религиозно – върху християнството.
2. А “антитезата” – противоположна на “тезата”, трябва да е система, която, теоретически, чрез побеждаване на тезата за един продължителен период от време, би създала новата система, наречена Синтеза.
Главният проблем е, че през 1776 година, липсва истинска противоположна система – антитеза.

И така, какво би могло да се измисли, когато противоположна система все още не е възникнала? Ако аз съм по следите на установяването на Плана на Новия ред и също така вярвам в Хегел, тогава бих седнал и създал тази антитеза. Католическият издател и автор, от същото време, Пиърс Комптън пише по този въпрос как бива създадена антитезата. През 1846 година, “имаше едно чувство за промени, което витаеше във въздуха, което да надхвърли рамките на църквата.
Две години по-късно избраните тайни посветени, наричащи себе си “Лига на 12-те Илюминати”, финансира Карл Маркс, да напише своя Комунистически манифест (както преди това, Световното еврейско правителство финансира Вайшоп, да създаде Илюминати и да подмени ръководствата на масонските ложи! А Комунистическият Манифест, взъщност е отдавна съществуващият юдео-масонски план за манипулиране и завладяване на света, в който думата “масони” или юдеи, е заменена с “комунизъм” и “комунисти”!). И така, антитезата теоретично е създадена чрез Комунистическия Манифест, благодарение на Карл Маркс, през 1848 година.
Схващането, че Илюминатите създават комунизма прави възможна връзката между комунизма и т.нар. Ню Ейдж движение., което бива създадено благодарение на Елена Блаватски през 1875 год. Ето защо вие виждате и чувате Горбачов да използва стандартната терминология на Ню Ейдж през 1986 година. Така, вече, историческото ни проясняване е пълно.
Ето каква е връзката между организациите във времето:
1776 г. – обществото на Илюминатите е създадено, с главна цел – Нов Световен Ред.
1823 г. – Хегел въвежда своята теория /Теза плюс антитеза = синтеза/
1848 г. – Карл Маркс компилира теорията на комунизма, и създава перфектна антитеза срещу капиталистическата система.
1875 – Ню Ейдж движението е основано като тайно Теософско общество.
1917 – комунизмът става управляващата система в Русия, на практика създавайки антитезата на западната теза.
1917 – 1945 – западните сили изграждат имиджа на Русия, като суперсила.
1945 – 1989 – По-специално създадения сценарий, за опасност от ядрена война, Съветският съюз се явява основа на потенциален конфликт със Съединените щати. Но реални конфликти отсъстват (понеже и съветската комунистическа империя, и западните “демокрации” се ръководят от един и същи юдейски център).
1975 – Духовни наставници съветват теософското общество да започне работа с масите, изменяйки името си, на Ню Ейдж движение.
1990 – Президентът Джодж Буш възвестява Новия Световен Ред през август, след нападението на Ирак в Кувейт.
Предстои – сливане на Изтока и Запада, на Русия и Съединените Щати в едно Глобално Световно управление, чрез Обединените Нации.
1999 – 31 декември, неуспешен опит за демонстриране на Новия Световен Ред, по време на честването на Миленеума в Кайро, в Гиза. Подготвеното светлинно (чудо) шоу, включващо “Окото на Хор”над пирамидата, се проваля.
Нови дати: през 2000 – пак опит за премиера на Новия Световен Ред включваща очаквана светлина отгоре.

Скъпи приятели! В Библията е казано, още от началото, та до края, че Луцифер /Сатана, дявола/ прави заговор още от самото начало за да опита да изтръгне контрола от Господа, и да може по този начин да заеме мястото му и да бъде обожествяван като бог на земята. Библейските пророчества ясно ни известяват, и в Стария, както и в Новия Завет, че Сатана ще използва в своята работа хора и нации, тайно заговорничейки, за да реорганизира света в 10 супер нации., служейки си с тъмната страна или магия, само и само да изпълни своята цел. И когато тези тайни общества успеят да реорганизират света в 10 нации, тогава ще се появи техния нов авторитет в лицето на Антихриста.
Такова накратко е библейското пророчество, касаещо световната организация в тези последни дни. И като изненада на изненадите е Планът на Новият Световен Ред, развиващ се паралелно с масивната работа извършена от Ню Ейдж движението.
Превод със съкращения от статията
“Теза, антитеза = синтеза”

Живеем в тоталната хипноза на новият световен ред

Най-новите научни открития, свързани с пандемията коронавирус, планетарните бед­ствия, космическия парад на планетите тази година са просто насока за мислещите хора.

До миналия век развитието на цивилизацията изглежда не срещаше пречки и препятствия, но в последните години излизат наяве редица противоречия.

Пренаселеност, безработица, остри социални проблеми и финансов крах, които се компенсира с печатане на все повече хартийки. От облигации до различни валути.

Живеем в първите дни на невиждана досега масова хипноза и по всичко изглежда, че тя ще продължи поне 30 години, до въвеждането на изцяло нова система за контрол.

Заблудата на масите може да продължава вечно

но днес в светлината на новите геоложки, археологически и палеонтоложки открития, сме напълно в състояние да елими­нираме времето 4000 г. пр. Хр. като абсолютна отправна точка на научния и културен напредък.

Подменяйки напълно идеята от XIX в. за линейния път на цивилизацията заедно с настоящето и подбрани новини, разумните учени преоткриват онова, което вече е известно от древните традиции.

Периодично култу­рите процъфтяват и умират

поради внезапни и разрушител­ни промени в околната среда и така биват изяснени много загадки от миналото.

Всички проведени изследвания за технологичното развитие на древните народи са постоянен обект на наблюдение и

Стро­га цензура

Най-могъщите в света централи са първите, които имат достъп до познанието.

Прессъобщението на Пентагона и абсолютното признание за съществуването на други цивилизации отиде в канала на медийния поток. И то напълно умишлено засипано с новини за битката с Ковид-19.

Авторитетни физици от Берлинския унивеситет съобщиха да сериозната ано­малия в методите на работа на официалната наука и така наречената алтернативна.

Ставаме свидетели на идеологическа предубеденост, като стремежът е да се спасят и укрепят догмите, вместо да се напредва в знанията.

Съвсем очевидно е, че ако официално бъде признато съществуването на технологии от времето на Каменната ера, би означавало да се унищо­жат основите на ортодоксалните теории.

Естествено този факт е крайно неудобен и неприемлив за тези, които са се облагодетелствали със слава, власт и пари благодарение на съвременните теории властващи още от XIX век. Те направиха възможно ставащото днес. Изцяло нов свят.

В подкрепа на твърдението

Перуанската крепост Саксайуаман

Саксайуаман

е строеж, за който думата  исполински е единствено възможна. Той е реализиран от огромни мегалити, някои от тях с внушителното тегло от цели 360 тона (в днешно време има много малко специални кранове, които са в състояние да вдигнат такива тежести).

Хълмът, където се издига гигантският строеж, е обграден от три реда стени, някои от които на места достигат висо­чина 18 м.

Тройна крепостна многоъгълна стена с дължина 540 м опасва град Куско и определя целия комплекс с един характерен профил – зъб на трион. В неговата най-висока част някога се е намирал Храмът на Слънцето.

В Египет все още се строят тръстикови лодки,

които можем да видим възпроизведени в най-древните йероглифи. Това означава, че се касае за една хилядолетна традиция в строителството, чийто произход се губи в дебрите на вре­мето.

Изглежда египтяните не са били единствените, които са използвали този тип корабостроене през хилядолетията.

Нефертити е не само образ, но и реален извънземен образ според изследователи

Край бреговете на езерото Титикака (намиращо се между Бо­ливия и Перу) съществува друг народ, който съхранява същия тип традиция – индианците аймара, съществували преди инките.

Свещеното езеро Титикака

Тази етническа група има общи обичаи с древните египтяни: мумифициране на мъртвите и изкуствена дефор­мация на черепа при стягането му на новородените с тясна превръзка, за да стои изправена главата и по този начин той да се издължи (долихокефален череп).

Египет и Америка намират още сходства в откритието, цитирано от Мъри Хоуп в книгата му „Тайната на Сириус“.

В нея авторът показва изненадващи резултати от анализа на дарени мумии от XVIII-та династия на Египет (Аменхотеп и Тутанкамон), които са били с кръвна група А.

Най-широ­ко разпространената кръвна група в Египет е била група 0 – необичайно, но факт.

Изненадата е още по-голяма от факта, че кръвна група А обикновено се среща при бялата раса (или кавказката).

Същият клиничен резултат е получен от изследването на мумии на инки с произход от висок ранг от Британския музей в Лондон.

Загадъчните улики срещу ортодоксалната наука могат да бъдат продължени със стотици.

Въпросът опира до друго.

Каква е причината всичко това да бъде определяно като еволюционно развитие?

Да бъдат обучавани поколения учени, преподаватели, студенти, ученици и деца в неистина.

И дали не ставаме свидетели не само на грандиозна подмяна на истинската история на планетата, а на нейното умишлено пренаписване.

Елитите винаги ще имат една единствена цел – собственото си благоденствие, а то е облечено в страховити концепции и налагане на диктат.

Ставаме свидетели на въвеждането на понятие, което ни се струваше за измислено. Електронни здравни паспорти. Приложения за проследяване официално въведени от държавата. Тотален контрол.

Ако не сте обърнали внимание всички ние сме участници в раждането на Новия световен ред. Мислите, че това е някаква шега? Жестоко се лъжете. Още една пандемия и ще тичаме да ни чипират доброволно. Дори ще дадем парите си за това.

Как да се присъедините към Илюминатите или друго тайно общество

Всички говорят, че Бийонсе и Джей Зи най-вероятно са илюминати, а Джордж Буш е в „Череп и кости“. Означава ли това, че трябва да сте изумително успешни или със синя кръв, за да станете част от тайна организация, която управлява чрез Нов световен ред? Има ли начин да се присъедините към Илюминатите? Отговорите на тези въпроси дават от BigThink.

Подсъзнателен кадър

Илюминатите са възникнали като тайно общество, основано през 1776 г. в Бавария (сега в Германия). Тази организация поддържа идеалите на Просвещението, борейки се със суеверия, злоупотреби с държавната власт и неоправдано религиозно влияние върху живота на обществото. Те са забранени от баварския владетел Чарлс Теодор, който прави това по призив на Римокатолическата църква, която, разбираемо, е против ученията на Илюминатите.

Йохан Волфганг фон Гьоте, литературният титан, който пише „Фауст“, е сред членовете на Илюминатите, както и други известни. На върха си организацията има до 2500 членове.

Обхватът й в крайна сметка намалява и различни правителствени укази успяват да разпуснат организацията през 1787 г. Има теория, публикувана през 1797-1798 г. в Мемоарите на Августин Баруел, илюстриращи историята на якобизма и доказателствата на конспирация „Джон Робисън“, че илюминатите са оцелели и всъщност успяват да повлияят на световните събития в ожесточена международна конспирация.

Дали това е вярно е трудно да се прецени, особено ако не сте член на Илюминатите, но има и някои модерни организации, които претендират за тяхното наследство. Вероятно, тези групи не са истински Илюминати. Те имат и вълнуваща реклама, която ви предизвиква да участвате в оцеляването на човешкия вид:

В обобщение: най-вероятно не можете да се присъедините към Илюминатите, защото те вече не съществуват. Или пък …?

Друга тайна организация, за която може би сте чували, е „Череп и кости“. Приемат ли нови членове? Е, вероятно да, но трябва да отидете в Йейл, за да се присъедините.

„Череп и кости“ е бакалавърско тайно общество в уважаваната институция на Ivy League в Ню Хейвън, Кънектикът, основана през 1832 г. Всяка година избира петнадесет изтъкнати членове на младежката класа да се присъединят към редиците си. Както мъжете, така и жените са допустими и след като са приети, се наричат „костенурки“.

И президентът Джордж Х. Буш, и неговият син Джордж У. Буш са членове, заедно с бившия държавен секретар Джон Кери и други известни личности на американското правителство. Това е довело до репутацията, че обществото някак си води конспирация, за да контролира света. Една от теориите е, че „Костите“ са създали ЦРУ. Колко е вярно това, само „костите“ могат да знаят, но това е едно общество, в което може да се присъедините само при правилните обстоятелства.

Разбира се, такива елитни клубове, в крайна сметка, не са за всеки. Точно така е организирано нашето общество. Дори „Дисни“ има таен клуб, наречен Club 33, с 14-годишен списък на чакащите за нови членове. Да бъдеш в клуба ви дава изключителни бонуси като алкохол, тъй като това е единственото място, което го обслужва в Дисниленд. Можете също така да получите достъп до ранно допускане до парка и специални салони.

Друга известна „тайна“ група несъмнено е тази на Масоните. Всъщност, вече не е чак толкова тайна и това е едно общество, в което можеш да се присъединиш днес. Тази братска организация проследява произхода си от срещите на местните зидари, които се събират още през XIV век, за да регулират квалификациите за своите гилдии. Инструментите им се разглеждат като символи, представящи моралните истини и уроци.

Има многобройни независими ложи в цял свят, представляващи около 6 милиона членове. Няма единно тяло, контролиращо всички ложи, така че дотук с теорията на конспирацията за световното господство.

Списък на ложите по света.