Архив за етикет: манипулация на нервната система

Разсекретно: Манипулация на нервната система с помощта на електромагнитни полета

В патента от САЩ под номер 6506148 „Манипулация на нервната система с помощта на електромагнитни полета от мониторите,“ се казва:

„Физиологичните ефекти се наблюдават при хората в отговор на дразнене на кожата със слаби електромагнитни полета, които пулсират с определена честота, около половин GHz или 2.4 Hz, например, за възбуждане на сензорен резонанс.

Много компютърни монитори и телевизори, когато предават пулсиращи изображения, излъчват импулсни електромагнитни полета с амплитуда, достатъчна да предизвиква известни възбуждания.

Ето защо е възможно да се манипулира нервната система, като се транслират импулсни изображения на близкия компютърен монитор или телевизор. За последните, пулсиращите изображения трябва да бъдат включени в програмния материал, те могат да бъдат наложени чрез модулиране на видеото, или като радио или видео сигнал.

Изображението, което се появява на монитора на компютъра, може да стане ефективно в импулсен режим с елементарна компютърна програма.

Импулсните електромагнитни полета на някои монитори са способни да възбуждат сензорни резонанси у съседните субекти, и те могат да се формират по такъв начин, че изображенията да действат в импулсен режим на подсъзнателно ниво. “

Тази информация има зловещи последици за всички нас, тъй като нервната система контролира всичко, което правим – от дишането до храносмилането, както и паметта и интелекта.