Архив за етикет: манипулация над съзнанието

Манипулация и техники за социално въздействие

Манипулация е подход, който цели с помощта на трикове да се измести  вниманието, а те са толкова дребни, че остават незабелязани като агенти на промяна, за да се постигне поведенческо съгласие. В рамките на дадената ситуация се създава настроение на конформизъм, наричан още |“рамкиране на ситуацията“. Ефектът на поведенческо съгласие се постига, като рецепиентът се поставя в среда, която предизвиква у него необходимост да задоволи нужда, възникнала от външната среда, която му въздейства чрез манипулация. Може да бъде разгледано още като заплаха за неговото здраве, възникнала при непредвидено нападение или др. Всичко това приложено на практика е посочена като “особено ефективна форма на преднамерено влияние” или с други думи манипулация.

Какво е необходимо?

Мотивацията, която е предизвикана, за да се намали нарасналата несигурност има два аспекта, които са свързани с обективната и социалната реалност. Нуждата да имаме ясно формирана представа за реалността, за да може да реагираме адекватно се отнася към информационно мотивираният конформизъм. Дава ни възможност да изпитваме конгнитивен консонанс и действията ни да са съгласувани с личностната ни концептуална система. Конформизмът може да бъде особено ефективен, заради това, че може да работи върху голяма група от хора, като присъединява мнението им. “Щом другите го правят – ще го направя и аз” – особено познато послание, което ни приобщава към вече взето от мнозинството решение, което ни води към “следване” на идеята и приемайки я за вярна и полезна за нас. Не случайно това е сред най-популярните методи за манипулация.

За целите на статията не следва да има изчерпателност по темата с всички видове средства за манипулация в средата.  Поради тази причина само ще ги изброя. Сред тях са упражняването на принуждаваща , възнаграждаваща, легитимна  и референтна власт.

Приложения

Фокусът ще бъде в голяма степен върху манипулация във физическата среда, като в допълнението ще откриете и конкретни подходи, които използват манипулаторите (по-долу в статията) . Конкретен пример, който ще посоча е Годишният немски коледен базар в София. Разположени на много тясно разстояние една до друга са позиционирани малки къщички, от които насъбралата се тълпа си пазарува храна и коледни украшения. Лампите над тесните пространства са малко над главите на хората, създавайки усещане за малко и тясно пространство, носещо известна доза уют. В комбинация с много голямото количество хора, коледната музика и ароматните кулинарни предложения, се създава атмосфера на повишен емоционален градус, празнично настроение, приобщеност към група, хомогенност и топлина.

Само на няколко крачки извън очертанията на “мини селцето”, нищо от посочените усещания не е налице. Пространството на тъмната градинка поглъща погледа и с това създаденото от нас впечатление за уют е заменено от противоположно такова.

Примери от практиката и видове манипулация

Примерите, които ще използвам са подбрани с цел да се покаже как може да се подпомогне силата на отправеното послание, с което се цели формиране на мнение, което ще доведе до покупка. Когато предлаганият продукт е това, което клиента търси, тогава е лесно да се стигне до покупка. Но какво да се направи, ако искаме той да реши, че иска точно нашият продукт? Да го накараме да асоциира средата, която го заобикаля с косвени връзки свързани с покупката, която ще задоволи негова възникнала в ситуацията нужда. Иначе казано – когато отидем в магазин за вино и звучи френска музика е доста по-вероятно да да си купим именно френско вино.

 1. Облачна мекота

Робърт Чалдини разказва интересна история в книгата си „Пред-убеждаването“, свързана с манипулация на средата, споделена му от собственици на онлайн магазин за мебели Наоми Мандел и Ерик Джонсън. Пред тях се изправя предизвикателството да отговорят на  най-задаваният от търговците въпрос: Как да позиционират продукта си на пазара, без да се налага да се борят с нискобюджетните продукти и да добавят допълнителна стойност към продаваните от тях мебели, като това увеличи цената им.

Експериментът, който те провели се изразява в поставянето на картинка с бели облаци на началната страница на сайта си. Асоциирайки облаците с мекота и уют, клиентите започват да търсят именно тези характеристики в желаните мебели. Това довежда до увеличаване на тяхната склонност да плащат повече, но да получат в замяна качеството, на което се надяват да могат да задоволят нуждата от комфорт, която е възникнала у тях, дори само гледайки една картинка с бели облаци.

Доказано на практика

За да проверят теорията си, собствениците на онлайн магазина за мебели изпробват нов подход за манипулация на избора на клиента. На началната сртаница за сайта си слагат картинка с изобразени на нея дребни монети. Този път клиентите се фокусират повече върху покупките, които са по-изгодни финансово, дори това да е с компромис от гледна точка на удобство и мекота.

 1. Автомобилни шоуруми

Местата, където се продават нови автомобили също са отличен пример за добра манипулация на средата. Да започнем с техния външен вид. Те са стъклени, широки, светли и просторни. Даващи възможност “да дишаш”.  Създаденото впечатление на “свобода на духа”, което събужда желанието за свобода и пътуване. Обектът, който може да задоволи възникнала нужда е точно пред клиентите – редица лъскави нови автомобили. Техният блясък е подсилен с добре подбрано осветление, чиито лампи са насочени към колите. Също са позиционирани в разстояние не много високо от тях, за да може да отблясва светлината , като имитира слънцето, което ще грее, когато клиента кара своята кола.

Служителите в шоурумите също знаят как да предразположат посетителите да се чувстват комфортно и “като у дома си”. Те настаняват клиентите на удобни диванчета и им дават ароматно кафе. Много още начини се използват за “сваляне на бариерите”, но основният подход, който в случая работи е центрирането на продукта и създаването на нуждата да се задоволи възникнала потребност.

Как се случва това?

Музиката в шоурумите е винаги лека и ненатрапчива, за да не смущава преживяването клиент-автомобил. На клиентите се предоставя възможност да си пускат музика по избор в колите, които разглеждат, за да могат да ги припознаят като свои.

В съвременните отношения между клиент-търговец се избягва да се поставя бюро по средата. Целта е да се скъсява дистанцията и никакви мебели да не застават между двамата, като символ на откровеност, открити отношения и създаване на доверие.  Това все още е стъпка, която не всеки търговец е усвоил. Един от начините да не затрудняваме продажбата, е като поставяме клиента в среда на конкуренция и преговори, когато се цели постигане на усещане за емоционално решение.

Манипулацията част II – как да разпознаем, че околните искат да ни манипулират

Как да разберем кога ни манипулират

Манипулатори можем да срещнем в различни ситуации в нашия живот – както на работното място, така и в нашия социален кръг. Обикновено към манипулативни подходи прибягват хора, които не знаят как да поискат нещо в прав текст или просто не искат да си го признаят. Основната им цел е да ви заблудят, объркат и съответно контролират. Във втората част на статията за манипулацията ще обърнем внимание на едни от най-популярните способи, които използват манипулаторите, за да ви склонят да направите нещо в тяхна услуга, дори да не искате това.

Едни от най-популярните манипулативни тактики са: 

 • да ви накарат да изпитвате вина
 • да ви се оплакват от проблем, докато вие сами не предложите помощ
 • да остават „слепи“ за факти и обстоятелства, които не им изнасят
 • винаги имат готови оправдания за своето бездействие
 • обвиняват други хора или обстоятелства за своя неуспех
 • когато могат или се налага ще опитат да ви подкупят чрез услуга или материално благо
 • готови са да сринат авторитета на друг човек, когато това ще го накара да изпълни желанието им
 • за тях важи правилото „вярвай на мен, а не на очите си“
 • ще се опитат да саботират вашите лични задачи и проекти
 • когато могат ще използват емоционално изнудване
 • манипулаторите обичат да ви карат да гадаете, затова често си служат с метафори
 • ако са ви обещали нещо, ще се бавят умишлено, за да предизвикат реакция и действие от ваша страна в определена посока, която са решили
 • ще демонстрират загриженост за вас, която няма да е искрена
 • ако сте в тежък период ще бъдат до вас, за да ви покажат съчувствие, но това е само с цел да опознаят слабите ви места и да ги използват на по-късен етап срещу вас

Виждате, че тактиките на манипулаторите може да бъдат много и е трудно да се направи изчерпателен списък, но в тази статия не претендираме за изчерпателност, а се стараем да дадем общ поглед. Когато знаете как действат манипулаторите ще сте много по-чувствителни към техните действия и ще ги забелязвате по-лесно.

Сега ще преминем към няколко по-конкретни методи, които използват манипулаторите. Знаейки това, ще може да изготвите и техники за справяне с манипулацията.

1. Когато манипулаторът е жертва

Манипулаторите обичат да използват чувствата на хората в полза на своите цели. Често може да се използва вашето съчувствие и съпричастност. Известният автор Робърт Чалдини изтъква два класически манипулативни подхода. В първия манипулаторите искат от вас нещо дребно като услуга. След като вие я удовлетворите и откликнете следва втора молба за нещо по-голямо. Тъй като вече сте помогнали, психологически сте много по-склонни да го направите отново и отново. Вторият подход е като от вас се поиска нещо абсурдно голямо и изискващо. Съответно вие отказвате, но после манипулаторът има друга молба, която е далеч по-приемлива за вас, особено в сравнение с първата. Именно това е била е целта на манипулатора – да получи второто. Първата голяма мола е само за контраст и да активира чувството ви за вина, че сте отказали.

2. Да чувствате вина

Един манипулатор винаги иска да има това, което вие имате. И ще ви накара да изпивате вина за това. Независимо за какво става дума, ако усещате, че покрай някой познат не можете да говорите свободно за своите успехи, най-вероятно се случва именно това. Или сте усетили несъзнателно неговата завист, която не искате да подклаждате. Двете неща са доста близки, така че бъдете бдителни покрай кои хора се активира вашата вина. В старанието си да компенсирате някого ще сте готови да дадете от своето време, ще сте готови да правите услуги, да използвате връзки и контакти. Но имайте предвид, че един манипулатор няма да оцени вашата доброта, а просто ще вземе каквото може от вас и ще продължи по своя без да гледа назад.

3. Пасивна агресия

Пасивната агресия може да е особено болезнена. В този случай тя може да се прояви чрез игнорирането на вашето присъствие. Ако не удовлетворите някое желание на един манипулатор, то това съвсем няма да го спре да постигне целта си и ще ви накажа с мълчание. Игнорирането може да е както на вашите обаждания и съобщения, така и на живо като не се отчита вашето присъствие и коментари. Всичко това е възможно да прерасне в умишлено старание да бъдете изключени от общ социален кръг като манипулатора се опитва да настройва и останалите срещу вас.

4. Унижение и подигравки

Един манипулатори обича да ви кара да започнете да се съмнявате в себе си и да понижава самочувствието ви. Това може да го прави по уж невинен начин – чрез шеги и закачки, които засягат вашата външност или навици и предпочитания. Ако обаче опитате да защитите честта си манипулаторите лесно обръщат всичко на шега. Всичко това е с цел да се подкопае както вашето лично самочувствие, така и авторитета ви пред други хора. В по-тежката си форма това отношение може да се прояви чрез критики към вас и всичко, което правите. Както и обиди, грубо отношение и т.н. В дългосрочен план подобно отношение може силно да повлияе на вашето самочувствие и себеуважение.

5. Изненади

Когато нямате достатъчно време да реагирате, ще сте много по-склонни да вземете прибързани решения, които не са във ваш интерес. Това го знае всеки манипулатор, затова не се учудвайте, ако бъдете поставени пред предизвикателства в последния момент. Промяна на договорката изненадващо, „изскачането“ на нещо, което не сте очаквали и куп други неочаквани за вас обстоятелства, които имат само една единствена цел – да направите това, което манипулатора иска.

6. Внимавай на кого се доверяваш

Моментите, в които изпитвате слабост за златна мина за един манипулатор. И по-точно златна мина за информация. Ще използват тези моменти, за да разберат повече за вас, вашите страхове, копнежи, желания, проблеми и т.н. Като след това ще използват цялата информация в своя полза и съответно във ваша вреда. Така, че бъдете особено внимателни пред кого и какво споделяте.

Вероятно сега си мислите, че манипулаторите са ужасни хора, от които няма как да се спасите. Напротив. Колкото повече познавате похватите и методите, които те използват, толкова по-лесно ще можете да забележите и съответно да се предпазите. Не е лесно, но е възможно. Можете да научите много за един човек дори само като наблюдавате неговото отношение към околните. Ако забелязвате грубо отношение, унижение на другите, знаете за извършени от него измами и т.н., това ще ви даде знак, че вероятно от този човек не може да очаквате искрено и добро отношение.

Използвани източници:

Чалдини, Р. Пред-убеждаването ; Прев. Мария Кондакова .-София : Изток Запад, 2016

Карастоянов, К. Психология на преднамереното влияние . – София : Изток Запад, 2012

Ина

Ина Иванова е организационен психолог и съосновател на „Наука за хората“ – компания, която предоставя обучения и консултантски услуги в сферата на ефективото общуване, невербалната комуникация, изграждането на имидж. Работи с действащи политици, популярни личности, мениджъри и предприемачи.

Технология на глобалния контрол

Технология на контрола

За да се осъществява успешно контрол върху отделния индивид и върху обществото като цяло, има няколко важни принципа, които се прилагат.

Първи принципДа бъдат държани масите в невежество чрез задържане или фалшифициране на информация от различен характер. Най-общо казано, хората не трябва да познават технологията на манипулацията и не трябва да знаят кои са кукловодите, дърпащи конците на политическите марионетки и режисиращи събитията зад кулисите. Истинската история на човечеството и важни открития, които биха променили в позитивен план живота на Земята, също остават скрити за обществото.

Втори принципСъзнанието на масите да бъде отклонявано от същинските проблеми по всички възможни начини. Например това се осъществява чрез осигуряване на разнообразни занимания за ума и сетивата – телевизия, радио, компютри, кино, алкохол, наркотици, порнография и др. Едно сигурно средство, чрез което се блокират духовните търсения и интелектуалното развитие и се отвлича вниманието на народа от сериозни, стратегически въпроси, е да бъде държан в мизерия и да му се създава изобилие от битови и всевъзможни други проблеми. (Това да ви изглежда познато?)

Трети принцип: Хората да бъдат манипулирани по такъв начин, че да контролират както самите себе си, така и себеподобните си. Извършва се чрез програмираните ограничения в мисленето, които са в областта на това, което можем да наречем „безопасната зона”. Извън нея са наказанията, независимо под каква форма – вербално атакуване и заклеймяване, психически тормоз, затвор, принудително психиатрично лечение, физическо унищожаване.

Използвайки именно предварително заложените в умовете на хората програми, един от най-широко и най-успешно прилаганите методи за контрол над масите е тактиката „Разделяй и владей!”. Според думите на Чомски „… Не трябва да се допуска възможността хората да се организират, защото в такъв случай те могат да се превърнат в нещо повече от зрители на действието, което им се предлага”.

Прилагайки тази техника, манипулаторите, които са многократно по-малко от контролираните, имат неограничени възможности да настройват едни срещу други различни групи хора, цели народи и дори раси и да осъществяват своята политика. Английският журналист и писател Дейвид Айк пише: „… Човешкият род е дотолкова свободен, доколкото е свободно едно стадо овце зад оградата на кошарата. Свободен да мисли така, както му кажат да мисли, и да живее така, както му кажат, че е „правилно”.

Ето още един цитат от филма „Матрицата”: „Матрицата е система, Нео. Тази система е нашият враг. Какво виждаш като се огледаш? Бизнесмени, учители, адвокати, дърводелци. Съзнанията на същите хора, които се опитваме да спасим… Трябва да го разбереш – повечето от тези хора не са готови да бъдат изключени. И много от тях са така привикнали и безнадеждно зависими от системата, че ще се борят, за да я опазят…. Съществуват полета, Нео, безкрайни полета, където хората вече не се раждат. Нас ни отглеждат. Дълго време на вярвах. И после видях полетата със собствените си очи. Опитвам се да освободя ума ти… Но аз мога само да ти покажа вратата. Ти сам трябва да минеш през нея… трябва да потиснеш всичко, Нео – страх, съмнение, неверие…”

Матрицата няма за задача да създава независимо мислещи човешки същества. Затова нас ни учат какво да мислим, а не как да мислим! Чрез всички възможни средства у нас непрекъснато се насажда чувството, че сме „жертва” на външни обстоятелства и сме подтиквани да предоставяме нашата отговорност в ръцете на друг. Така можем да бъдем контролирани ефикасно чрез различни институции и организации – политически, военни, религиозни, медицински и други.

Четвърти принципМанипулиране на съзнанието като се използват основно емоциите на хората. В ума на много хора могат да бъдат насадени различни вярвания и убеждения, след като мозъчната функция е нарочно нарушена чрез провокиран страх, гняв или възбуда. Най-честите резултати от този предизвикан смут са нарушаване на способността за критична преценка и повишена внушаемост. Затова на обществото непрекъснато се поднася „подходяща” информация за събития, които стимулират точно тези емоции.

Внушават се страх и несигурност, свързани с определени проблеми, като решенията им се натрапват отвън. Фокусът на общественото внимание целенасочено се измества от истинските причини, породили проблемите, като се предлагат неадекватни мерки за разрешаването им.

Дейвид Айк в книгата си „Най-голямата тайна” дава много точно обяснение за схемата, по която се извършва манипулацията на човечеството във всички области на живота, за да се налагат решения, които иначе биха били отхвърлени от хората като неприемливи. Той пише: „Причината, поради която ние сме контролирани не е, че не притежаваме силата да решаваме сами съдбата си, а защото отдаваме тази сила всяка минута от нашия живот. Когато се случи нещо, което не харесваме, ние търсим да обвиним някой друг. Когато възникне някакъв проблем в света, ние казваме: „Какво те ще направят за това?” При което те, които всъщност са създали тайно проблема, отговарят на това искане като предлагат „решение” – още по-голяма централизация на властта и отнемане на свободи.

Ако искате да дадете повече власт на полицията, службите за сигурност и военните, и ако искате хората сами да настояват за това, то тогава осигурявате възможности да се ширят престъпност, насилие и тероризъм и така постигането на целта ви е в кърпа вързано. След като хората започнат да изпитват страх да не бъдат обрани, нападнати или взривени, те сами ще поискат вие да им отнемете свободата, за да ги защитите от това, от което всъщност те са манипулирани да се страхуват…

Това е техниката, която аз наричам проблем – реакция – решение. Създавате проблема, стимулирайки реакцията „Нещо трябва да бъде направено” и тогава предлагате решението… Хората в състояние на страх, безсилие и отчаяние в края на краищата изключват и се превръщат в овцете, които са окуражавани да бъдат, люшкайки се по течението на живота в състояние на вцепенено подчинение…

Глобален физически контрол върху цялото население на планетата е невъзможен. Но това не е и необходимо щом като можеш да направляваш начина, по който хората да мислят и чувстват и то до положение, че те „решават” да правят това, което всъщност ти желаеш те да правят и искат да въведеш закони, които всъщност ти желаеш да въведеш. Стара пословица е, че ако искаш някой да направи нещо, накарай го да повярва, че това е негова идея. Човечеството е с контролиран ум и не е много по-осъзнато от един зомби…”

Международните банкери и наднационални корпорации са експерти по създаването на психо-епидемии и с помощта на политическите марионетки и подчинената им медийна машина имат възможността да предизвикат каквато и да е криза – независимо дали в областта на икономиката, селското стопанство или здравеопазването и след това да наложат решението, което предварително са планирали, че трябва да бъде прието от обществото.

Пети принципПромените, които се налагат да се правят на стъпки. Използва се техниката на сварената жаба (когато една жаба се сложи в съд с гореща вода, тя веднага ще изскочи от него, но ако се пусне в съд със студена вода и постепенно започне да се подгрява, жабата ще се свари, без да се усети). Когато се въвеждат нежелани от хората недемократични закони, това се осъществява почти незабелязано и поетапно, така че масите лека-полека да свикнат, докато накрая не разберат твърде късно, че са „сварени”. А като имаме предвид и многобройните способи за отклоняване на вниманието на обществеността, не е чудно, че „елитът” успява в своите планове.

………………………

Трудно е да бъдат манипулирани образовани хора. Затова, за да има колкото се може по-малко такива, образованието, което се предлага в училищата и университетите е превърнато в система за индоктриниране. Периметърът на получаваните знания е силно стеснен в рамките на съответните специалности, а всичко останало се преподава като най-обща култура, без изобщо да става дума за силите, които действат в обществото и тласкат развитието му в определена посока.

Властта върху съзнанието на младите е основен фактор за контрол над света. Истинското образование не би трябвало да пълни главите на децата с клишета и ненужна и невярна информация, а да ги научи да мислят критично, да изследват непредубедено това, което се случва в живота и да развива творческите им способности без ограничения.

Дейвид Айк пише: „Нашите деца не се образоват. Те се индоктринират. У тях се насаждат доктрини, идеи или мнения… Системата до голяма степен контролира онова, на което се учат подрастващите, как ги учат и в какво да вярват… Образованието, поне в неговия западен вариант, има за цел да създава фураж за системата… Неговата роля е да произвежда роботи, които да запълват работните места и да избива от умовете на младите хора всяка мисъл за бунт срещу статуквото… хората трябва да бъдат приучени и подготвени да пасват на системата…”

В едно интервю във вестник „Монитор” от 18.09.2000 г. озаглавено „Оцеляването на народа ни е поставено на карта” покойният вече Николай Хайтов разяснява манипулациите в сферата на образованието у нас: „Действията на евроатлантическата общност изглежда не предполагат съществуването на България като суверенна страна или поне на този народ в тази територия. Това проличава и от факта, че никъде другаде в Югоизточна Европа нямаше такава жестока метла срещу заварената култура, както в България…

Ще дам пример с един договор между Световната банка и България. Когато се разискваше отпускането на 400 млн. долара за образованието ни, аз се снабдих с условията, писах по този повод и статия. Световната банка даваше тези 400 млн. долара при условие, че 60% от тях ще изразходват по свое усмотрение, възлагайки проекти на свои хора. Фактически те си ги задържат. Останалите 40% беше предвидено да се разпределят от Министерството на образованието за проекти. Но в замяна на това от Световната банка си запазват правото да одобряват учебниците и статута на цялото ни образование…

В споразумението имаше нещо потресаващо: условието, че не може по законодателен път да се променя това споразумение. Световната банка следователно се поставя над законите на България! Така тя взе под аренда цялото ни образование, а и Министерството на културата отдавна вече е купено по друга линия. Ето как младото поколение попада изцяло в ръцете на Световната банка и тя ще го възпитава чрез училището така, че да заличат у тези млади хора и последния остатък от национално съзнание.При тази телевизия след 10-15 години няма да има млад човек на 15 г., който да усеща, че е българин…

Ето тази политика наричам пагубна за нас, преднамереното, целенасоченото унищожаване на българската самобитност и култура. Капак е изказването на оня професор австриец, който иска да наложи да си сменим азбуката. Как реагира Министерството на културата? Никак. Сега го е казал този, утре щу го повтори трети, ще стане шлагер, накрая ще си го включат в плана на Народното събрание и един ден току-виж ударили сатъра на кирилицата… И така ще се стопим без война, „цивилизовано”.

Колко ли българи имат идея за този меморандум на Световната банка, отнасящ се до нашето образование?!

………………..

Целенасоченото фалшифициране на историята в локален и глобален план и поддържането на определени заблуди в тази област е мощно средство за манипулиране на обществото.

Когато притежаваш пълен контрол върху образователната система и медиите, а много от хората на науката са конформисти, това никак не е трудно да бъде осъществено. Както кратко, но точно го е описал Дж. Оруел в книгата си „1984”: „Който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото!”

От 15 Септември 2006 г. часовете по история (в България) са намалени с 25%, като в следващите 3 години тази програма засегна учениците между 5-ти и 7-ми клас. Децата ще минават материал, обхващащ над 60 века само за час и половина седмично.

………………..

Официалната наука е един от начините за контролиране на обществото. Като цяло тя е материалистично насочена, едностранчива и тесногръда. Във всички отрасли на научното познание има укриване на информация и не се дава възможност да бъдат приложени открития, с чиято помощ би се променил животът на човечеството – например изобретения, които могат да осигурят изобилие от енергия с ниска себестойност за всякакви нужди или ефикасни лечебни методи, които не изискват приложението на синтетични медикаменти.

…………………

Завършвам с още един цитат от Дейвид Айк: „Един от най-големите митове, познати на човешката раса е, че политиците имат власт. Това просто не е истина. Как могат 365 члена на британския парламент да имат власт на население от около 57 милиона? Или президентът да има власт над 250 милиона американци? Не може. Тяхната единствена власт е в убеждението ни, че имат власт…

Към края на британското управление в Индия, Ганди казал на колониалното правителство: „100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат”. От това изречение можете да разберете кой притежава истинската власт. Тя е в нас, в масата хора, а не в правителства, армии, индустриални конгломерати… те само привидно имат власт, заради апатията и втълпеното у роботите…”

Има ли решение? Винаги има, но в случая прилагането му на практика е доста трудно нещо, дори непосилно за повечето жители на планетата. Трудно е, защото изисква преоценка на светогледа, изоставяне на „сигурните” стереотипи в миналото, промяна в начина на разсъждаване и на живот.

Само с осъзнаване, безусловна обич и непреклонна воля можем да се избавим от затвора, в който сами сме се оковали и да осуетим действието на тъмните сили върху нашето съзнание.

Със своето мислене и действия хората съвкупно създават реалността, в която живеят. За да я променят и за да направят Земята по-добро място за съществуване е важно не само да сме наясно със скритите механизми, които движат обществото, но и да проявят желание и готовност за тяхното разглобяване и реформиране.

Докато не спрем да се самозалъгваме и не отворим очите си за това, което става около нас, докато търпим демагогията, корупцията и популизма на политиците, докато се примиряваме с престъпността и беззаконието, докато отдаваме предпочитание на сляпата вяра пред здравия разум, докато позволяваме на „елита” да режисира и манипулира събитията и докато продължаваме да сме „изумено стадо”, не можем да бъдем свободни.

Утре започва от днес, затова не отлагайте промяната!

Манипулация в управлението и технологиите за масова комуникация

Резюме: Целта на разработката е да разкрие природата на феномена „манипулация” и неговото проявление в управлениетo и технологиите за масова комуникация (пропаганда, реклама и пъблик рилейшънс). Изследването представя начини за справяне в ситуации на манипулиране, а в отделни случаи и способи за
контраманипулиране