Архив на категория: Е-Книги

Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред

„Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред“ (на английскиThe Clash of Civilizations and the Remaking of World Order) е книга на американския политолог Самюъл Хънтингтън, издадена през 1996 година. Тя обосновава тезата, че след края на Студената война в основен източник на конфликти ще се превърнат наднационалните културни и религиозни идентичности. Първоначално тезата е изложена на лекция през 1992[1] at the American Enterprise Institute, която впоследствие през 1993 година е развита в статия в списание Форин Афеърс под заглавие „Сблъсъкът на цивилизациите?“,[2] в отговор на книгата на бившия му студент Франсис ФукуямаКраят на историята и последният човек. По-късно, през 1996, Хънтингтън развива своята теза в книгата.

Проект за новото държавно устройство

Книгата е опит за създаване на единен реален модел, на желан от всички реализируем вариант на бъдеще за България и народа ни. Той възниква от руините на настоящето като вътрешно непротиворечива система, с правилно осъзнаване на смислите, заложени в мирозданието, приложени в начина на управление на обществото ни и реализирани в обществено-икономическите отношения на ежедневния ни начин на живот.

В нея е изградена пълна картина на единния свят, изтъкан от видими и невидими процеси. В нея се повдига завесата и се осветява скрито познание, което позволява сами да сътворим реалността на живота си, да избираме и постигаме правилните цели както в личен, така и в обществен план.

Наръчник на младия активист

Ако си мечтал да разрешиш някой екологичен конфликт, да спреш експлоатацията на хората и природата, да даваш пример за природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, да помагаш на близки или далечни хора, жертви на екологична несправедливост; ако някъде в теб гори пламъка на революцията, то чети, учи се и бъди като нас!