Контрол върху климата

175 патента на САЩ доказват, че технологиите за геоинженерство и контрол върху климата са реални

Правителството на Съединените щати е одобрило най-малко 175 изобретения и технологии за геоинженерство, които могат да се използват като климатични оръжия.

Климатичното оръжие е средство за масово поразяване, основано на технологиите за геофизично въздействие върху природата. Чрез него може да се влияе върху количеството валежи, преместването на земните пластове, преместването на въздушните маси и т.н.

Въздействието върху природата може да бъде извършено във всяка една точка на света и за броени минути може да причини катастрофи с милиони жертви.

Всеки дръзнал публично да обсъжда съществуването на климатични оръжия бива нападнат от масовите медии и разни неправителствени организации.

През 2017 година, в рамките на по-малко от две седмици, два мощни урагана – Харви и Ирма, удариха Щатите. Това накара много хора да се замислят, дали тези бури са естествени или са били манипулирани и изкуствено създадени.

От историята знаем, че Щатите и преди са използвали технологии за геоинженерство.

Ако вие, които четете в момента тази статия, имате съмнения в съществуването на климатични оръжия, разгледайте тези 175 патента, които описват с големи подробности силно напредналата технология за контрол на климата.

Тези патенти описват процеси за генериране на дъжд, увеличаване силата на урагани, системи за генериране на бури, системи за създаване на суша и много други.

Имайте предвид, че всички тези патенти вече са одобрени от патентното ведомство на САЩ, което потвърждава, че правителството на Съединените щати признава научната приложимост на тези изобретения.


High Frequency Active Auroral Research Program

№ на патента / Дата на издаване / Патент

 • 0462795 – 16 юли, 1891 – Метод за създаване на дъжд
 • 1103490 – 6 август, 1913 – Подобряване на методи за създаване на дъжд
 • 1225521 – 4 септември, 1915 – Защита от отровни газове при война
 • 1338343 – 27 април, 1920 – Процес и апарат за създаване на интензивни изкуствени облаци и мъгла
 • 1619183 – 1 март, 1927 – Процес на производство на облаци от дим от движещи се самолети
 • 1665267 – 10 април, 1928 – Процес на производство на изкуствени мъгли
 • 1892132 – 27 декември, 1932 – Прикачване на апарат за пулверизиране към изпускателната система на самолет
 • 1928963 – 3 октомври, 1933 – Електрическа система и метод
 • 1957075 – 1 май, 1934 – Оборудване за пръскане от самолет
 • 2097581 – 2 ноември, 1937 – Електрически генератор за изпарения – посочен в 3990987
 • 2409201 – 15 октомври, 1946 – Смес за произвеждане на дим
 • 2476171 – 18 юли, 1945 – Генератор за димна завеса
 • 2480967 – 6 септември, 1949 – Устройство за въздушно освобождаване/разтоварване (на прах, течности и газ)
 • 2550324 – 24 април, 1951 – Процес за контролиране на климата
 • 2582678 – 15 юни, 1952 – Апаратура за разпространение на материали/вещества за самолети
 • 2614083 – 14 октомври, 1952 – Създаване на смес за димна завеса с хлорид
 • 2633455 – 31 март, 1953 – Генератор за дим
 • 2688069 – 31 август, 1954 – Парогенератор – посочен в 3990987
 • 2721495 – 25 октомври, 1955 – Метод и апарат за откриване на частици, образуващи кристални частици, разтворени в газообразна атмосфера
 • 2730402 – 10 януари, 1956 – Контролирано дисперсно устройство
 • 2801322 – 10 юли, 1957 – Разграждаща камера за гориво с монопропелент – посочена в 3990987
 • 2881335 – 7 април, 1959 – Създаване на електрически полета
 • 2908442 – 13 октомври, 1959 – Метод за разпръскване на естествени атмосферни мъгли и облаци
 • 2986360 – 30 май, 1962 – Устройство за разпръскване на инсектицид от въздуха
 • 2963975 – 13 декември, 1960 – Куршум от въглероден двуокис за засяване на облак
 • 3126155 – 24 март, 1964 – Генератор за засяване на облаци със сребърен йодид
 • 3127107 – 31 март, 1964 – Генериране на кристали с ледени частици
 • 3131131 – 28 април, 1964 – Електростатично смесване в микробни конверсии
 • 3174150 – 16 март, 1965 – Система за автоматично фокусиране на антена
 • 3234357 – 8 февруари, 1966 – Електрически отопляемо устройство за производство на дим
 • 3274035 – 20 септември, 1966 – Метална композиция за производство на хигроскопичен дим
 • 3300721 – 24 януари, 1967 – Средства за комуникация чрез слой от йонизирани газове
 • 3313487 – 11 април, 1967 – Апаратура за засяване на облаци
 • 3338476 – 29 август, 1967 – Отоплително устройство за използване с аерозолни контейнери
 • 3410489 – 12 ноември, 1968 – Автоматично регулируема система за разпръскване на въздушна струя с помпа
 • 3429507 – 25 февруари, 1969 – Създаване на дъжд
 • 3432208 – 7 ноември, 1967 – Диспенсър за флуидизирани частици
 • 3441214 – 29 април, 1969 – Метод и апарат за засяване на облаци
 • 3445844 – 20 май, 1969 – Комуникационна система с електромагнитно вълнение
 • 3456880 – 22 юли, 1969 – Метод за създаване на дъждове от атмосферата
 • 3518670 30 юни, 1970 – Изкуствен йонен облак
 • 3534906 – 20 октомври, 1970 – Контрол на атмосферните частици
 • 3545677 – 8 декември, 1970 – Метод за засяване на облак
 • 3564253 – 16 февруари, 1971 – Система и метод за облъчване на повърхността на планетата
 • 3587966 – 28 юни, 1971 – Замразяване на ядра
 • 3601312 – 24 август, 1971 – Методи за увеличаване на вероятността от дъждове чрез изкуствено въвеждане на морска водна пара в атмосферата по посока на вятъра
 • 3608810 – 28 септември, 1971 – Методи за третиране на атмосферните условия
 • 3608820– 20 септември, 1971 – Обработка на атмосферните условия чрез периодично впръскване на вещества
 • 3613992 – 19 октомври, 1971 – Метод за промяна на климата
 • 3630950 – 28 декември, 1971 – Горивни композиции за генериране на аерозоли, особено подходящи за модифициране на облаци, контрол на климата и процеса на аерозолизация
 • USRE29142 – 22 май, 1973 – Горивни композиции за генериране на аерозоли, особено подходящи за модифициране на облаци, контрол на климата и процеса на аерозолизация
 • 3659785 – 8 декември, 1971 – Промяна на климата чрез използване на микрокапсулиран материал
 • 3666176 – 3 март, 1972 – Слънчево устройство за температурна инверсия
 • 3677840 – 18 юли, 1972 – Пиротехническа композиция, включваща оксид на сребро за промяна на климата
 • 3722183 – 27 март, 1973 – Устройство за изчистване на примеси от атмосферата
 • 3769107 – 30 октомври, 1973 – Пиротехническа композиция базирана на олово, за създаване на дим
 • 3784099 – 8 януари, 1974 – Метод за контрол на замърсяването на въздуха
 • 3785557 – 15 януари, 1974 – Система за засяване на облаци
 • 3795626 – 5 март, 1974 – Метод за изменение на климата
 • 3808595 – 30 април, 1974 – Система за радарно противодействие чрез облак от частици
 • 3813875 – 4 юни, 1974 – Ракета със система за освобождаване на барий за създаване на йонни облаци в горната атмосфера
 • 3835059 – 10 септември, 1974 – Методи и апаратура за генериране на дим от ледени ядра за модификация на климата
 • 3835293 – 10 септември, 1974 – Апаратура с електрическо нагряване за генериране на супер нагрети изпарения
 • 3877642 – 15 април, 1975 – Замразяване на ядра
 • 3882393 – 6 май, 1975 – Комуникационна система, използваща модулация на характерната поляризация на йоносферата
 • 3896993 – 29 юли, 1975 – Процес за местна модификация на мъгли и облаци, за предизвикване на тяхното изваляване и за възпрепятстване на развитието на градоносни облаци
 • 3899129 – 12 август, 1975 – Апаратура за генериране на дим от ледени ядра за модификация на климата
 • 3899144 – 12 август, 1975 – Генериране на прахови кондензационни следи – контрейлс
 • 3940059 – 24 февруари, 1976 – Метод за дисперсия на мъгла
 • 3940060 – 24 февруари, 1976 – Генератор на тороидални вихри
 • 3990987 – 9 ноември, 1976 – Генератор за дим
 • 3992628 – 16 ноември, 1976 – Противодействаща система за лазерно лъчение
 • 3994437 – 30 ноември, 1976 – Разпространение чрез техники на излъчване на следи от биологично активни химикали
 • 4042196 – 16 август, 1977 – Метод и апарат за задействане на съществена промяна в земните характеристики и измерване на земните промени
 • RE29,142 – 22 февруари, 1977 – Горивни композиции за генериране на аерозоли, особено подходящи за модифициране на облаци, контрол на климата и процеса на аерозолизация
 • 4035726 – 12 юли, 1977 – Метод за контролиране и / или подобряване на системи за наблюдение на високи географски ширини и други комуникации или системи за наблюдение на радио вълни чрез частичен контрол на радиовълните и др
 • 4096005 – 20 юни, 1978 – Пиротехническа композиция за засяване на облаци
 • 4129252 – 12 декември, 1978 – Метод и апарат за производство на материали за засяване
 • 4141274 – 27 февруари, 1979 – Автоматичен разпределител/диспенсър за патрони за промяна на климата
 • 4167008 – 4 септември, 1979 – Диспенсър на твърди частици чрез кипящ слой
 • 4347284 – 31 август, 1982 – Бял покриващ листов материал, способен да отразява ултравиолетовите лъчи
 • 4362271 – 7 декември, 1982 – Процедура за създаване на изкуствени атмосферни валежи, чрез съединения на диметилсулфоксидна основа
 • 4402480 – 6 септември, 1983 – Сателит за модификация на атмосферата
 • 4412654 – 1 ноември, 1983 – Ламинарен микро-струен пулверизатор и метод за въздушно впръскване на течности
 • 4415265 – 15 ноември, 1983 – Метод и апарат за абсорбционна спектроскопия на аерозолни частици
 • 4470544 – 11 септември, 1984 – Метод и средства за промяна на климата
 • 4475927 – 9 октомври, 1984 – Биполярна система за намаляване на мъглата
 • 4600147 – 15 юли, 1986 – Апарат за генериране на течен пропан за сеене на облак
 • 4633714 – 6 януари, 1987 – Анализатор на заряд и размер на аерозолните частици
 • 4643355 – 17 февруари, 1987 – Метод и апарат за промяна на климатичните условия
 • 4653690 – 31 март, 1987 – Метод за създаване на купести облаци
 • 4684063 – 4 август, 1987 – Създаване и премахване на частици
 • 4686605 – 11 август, 1987 – Патент за ХААРП
 • 4704942 – 10 ноември, 1987 – Зареждане на облаци с аерозоли
 • 4712155 – 8 декември, 1987 – Метод и апарат за създаване на плазмена област, където скоростта на сливане на електроните в плазмата е по-голяма от циклотронната честота на електроните.
 • 4744919 – 17 май, 1988 – Метод за дисперсиране на частици аерозолен маркер
 • 4766725 – 30 август, 1988 – Метод за потискане на образуването на контрейлс
 • 4829838 – 16 май, 1989 – Метод и апарат за измерване на размера на частиците задържани в газ
 • 4836086 – 6 юни, 1989 – Метод и апарат за смесване и дифузия на топъл и студен въздух за разтваряне на мъгла
 • 4873928 – 17 октомври, 1989 – Ядрени експлозии без замърсяване с радиация
 • 4948257 – 14 август, 1990 – Лазерно оптично измервателно устройство и метод за стабилизиране на разстоянието между шаблоните
 • 1338343– 14 август, 1990 – Процес и апарат за създаване на интензивна изкуствена мъгла
 • 4999637 – 12 март, 1991 – Създаване на изкуствено йонизирани облаци над земята
 • 5003186 – 26 март, 1991 – Засяване на стратосферата по метода на Велсбах, за намаляване на глобалното затопляне
 • 5005355 – 9 април, 1991 – Метод за потискане на образуването на контрейлс
 • 5038664 – 13 август, 1991 – Метод за производство на обвивка от релативистични частици на височина над земната повърхност
 • 5041760 – 20 август, 1991 – Метод и апарат за генериране и употреба на комбинирана плазмена конфигурация
 • 5041834 – 20 август, 1991 – Изкуствено йоносферно огледало, съставено от плазмен слой, който може да бъде наклонен
 • 5056357 – 15 октомври, 1991- Акустичен метод за измерване на свойствата на подвижна среда
 • 5059909 – 22 октомври, 1991 – Определяне на размера на частиците и електрическия заряд
 • 5104069 – 14 април, 1992 – Метод и апарат за изхвърляне на материя от самолет
 • 5110502 – 5 май, 1992 – Метод за потискане на образуването на контрейлс
 • 5156802 – 20 октомври, 1992 – Акустична проверка на частиците на горивото
 • 5174498 – 29 декември, 1992 – Засяване на облак
 • 5148173 – 15 септември, 1992 – Милиметрово вълново прожектиране на облак и метод за създаване на такъв облак
 • 5242820 – 7 септември, 1993 – Патогенна микоплазма
 • 5245290 – 14 септември, 1993 – Устройство за определяне на размера и заряда на колоидни частици чрез измерване на електроакустичния ефект
 • 5286979 – 15 февруари, 1994 – Процес за абсорбиране на ултравиолетова радиация чрез дисперсия на меланин
 • 5296910 – 22 март, 1994 – Метод и апарат за анализ на частици
 • 5327222 – 5 юли, 1994 – Устройство за откриване на информация за изместване
 • 5357865 – 25 октомври, 1994 – Метод за засяване на облак
 • 5360162 – 1 ноември, 1994 – Метод и състав за освобождаване на атмосферната вода
 • 5383024 – 17 януари, 1995 – Оптичен монитор за пара
 • 5425413 – 20 юни, 1995 – Метод за възпрепятстване образуването и разрушаването на атмосферните инверсии, повишаване на циркулацията на въздуха на земята и подобряване на качеството на въздуха в градовете
 • 5434667 – 18 юли, 1995 – Характеризиране на частиците чрез модулирано динамично разсейване на светлината
 • 5441200 – 15 август, 1995 – Разрушаване на тропичен циклон
 • 5486900 – 23 януари, 1996 – Измервателно устройство за количеството зареден тонер и образно устройство за обработка на изображения
 • 5556029 – 17 септември, 1996 – Метод за разсейване на хидрометеора (облаци)
 • 5628455 – 13 май, 1997 – Метод и апарат за модификация на суперохладена мъгла
 • 5631414 – 20 май, 1997 – Метод и устройство за дистанционна диагностика на състоянието на океано-атмосферната система
 • 5639441 – 17 юни, 1997 – Методи за образуване на фини частици
 • 5762298 – 9 юни, 1998 – Използване на изкуствени сателити в земните орбити адаптивно за промяна на ефекта, който слънчевата радиация би имала върху земният климат
 • 5800481 – 1 септември, 1998 – Топлинно възбуждане на сетивните резонанси
 • 5912396 – 15 юни, 1999 – Система и метод за възстановяване на избрани атмосферни условия
 • 5922976 – 13 юли, 1999 – Метод за измерване на аерозолни частици с използване на автоматизиран аерозолен детектор с класификация на подвижността
 • 5949001 – 7 септември, 1999 – Метод за анализ на аеродинамичните размери на частиците
 • 5984239 – 16 ноември, 1999 – Промяна на климата чрез изкуствен спътник
 • 6025402 – 15 февруари, 2000 – Химичен състав за редуциране на намалена видимост, детоксикация на дим и химически изпарения в помещения с пожар
 • 6030506 – 29 февруари, 2000 – Приготвяне на независимо генерирани силно реактивни химични видове
 • 6034073 – 7 март, 2000 – Разтворителни детергентни емулсии, деактивиращи вирусна обвивка
 • 6045089 – 4 април, 2000 – Слънчев самолет
 • 6056203 – 2 май, 2000 – Метод и апарат за модифициране на суперохладени облаци
 • 6110590 – 29 август, 2000 – Синтетично навити копринени нановлакна и процес за създаване
 • 6263744 – 24 юли, 2001 – Автоматична система за откриване на аерозол
 • 6281972 – 28 август, 2001 – Метод и устройство за измерване на разпределението на частиците
 • 6315213 – 13 ноември, 2001 – Метод за изменение на климата
 • 6382526 – 7 май, 2002 – Процес и апарат за създаване на нановлакна
 • 6408704 – 25 юни, 2002 – Метод и апарат за аеродинамичен анализ на размера на частиците
 • 6412416 – 2 юли, 2002 – Апарати и методи за генериране на аерозол на основата на пропелент
 • 6520425 – 18 февруари, 2003 – Процес и апарат за създаване на нановлакна
 • 6539812 – 1 април, 2003 – Система за измерване на дебита на газ чрез ултразвук
 • 6553849 – 29 април, 2003 – Електродинамичен анализатор на размера на частиците
 • 6569393 – 27 май, 2003 – Метод и устройство за изчистване на атмосферата
 • 0056705 A1 – 17 март, 2005 – Промяна на климата чрез „Royal Rainmaking Technology“
 • 6890497 – 10 май, 2005 –Метод за извличане и изолиране на въглеродния диоксид
 • 7965488 – 9 ноември, 2007 – Методи за премахване на аерозоли от атмосферата
 • 8048309 –  28 август, 2008 – Депониране на въглероден двуокис чрез морска вода
 • 8012453 – 27 октомври, 2008 – Задържане на въглерод и производство на водород и хидрид
 • 7645326 – 12 януари, 2010 – Екологична манипулация чрез RFID
 • 7655193 – 2 февруари, 2010 – Апарат за извличане и изолиране на въглеродния диоксид
 • 8079545 – 20 декември, 2011 – Система, метод и апарат за наземна манипулация и контрол на въздухоплавателно средство по време на наземни операции
 • 0117003 – 5 октомври, 2012 – Метод за геоинженерство в услуга на бизнеса
 • 8373962 – 12 февруари, 2013 – Зареждане на облаци като метод за увеличаване на сблъсъка на частици и за извличане биологични агенти и други замърсители на въздуха

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.