Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Mobile App

CYBER ARMY 3301 Android App е проектиран да бъде напълно функционален за мобилни устройства.

С приложението сте винаги информирани за нещата, които публикуваме. Намирайте бързи отговори, следвайте интересите си и получавайте емисия с актуална информация.

Как да инсталирате приложението

Отворете линка в браузъра на Вашия смартфон

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ